Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Analyseteknikker af astrofysiske data

Overordnede kursusmål

At give de studerende et kendskab til astronomisk dataindsamling, analyse og videnskabelig udnyttelse. Kurset vil træne deltagerne i at bruge professionel software og værktøjer til at analysere rigtige astronomiske data fra teleskoper, der observerer ved forskellige bølgelængder.

See course description in English

Læringsmål

  • anvende en computer med Linux kommandolinjens system og shell-scripts
  • søge gennem videnskabelige databaser og arkiver til specifikke instrumentdata
  • udføre videnskabelig analyse af astronomiske data på tværs af det elektromagnetiske spektrum
  • reducere røntgen, optisk, millimeter bølgelængde og radio data
  • undersøge astrofysiske data med dedikerede metoder og værktøjer
  • vurdere datakvaliteten ud fra et statistisk perspektiv
  • udnytte observationsprodukter som billeder, lyskurver og spektre
  • anvende statistiske metoder til at modelere og fitte analytiske funktioner til data
  • løse ægte astrofysiske problemer og skræddersyede øvelser
  • fortolke, evaluere og beskrive resultaterne

Kursusindhold

Kurset starter med en introduktion til brugen af Linux-systemer efterfulgt af grundlæggende viden om astronomiske detektorer, kalibrering, målebetydning og forskellige støjkilder. Deltagerne vil blive trænet til billedbehandling, spektroskopi og fotometri. Eleverne vil lære om såkaldte single-dish og interferometriske observationer ved millimeter og radiobølgelængder og vil reducere og analysere kontinuum og spektroskopiske data. Røntgendata vil blive leveret fra aktuelle røntgeninstrumenter (fx. NuSTAR, INTEGRAL, NICER). Alle forelæsninger vil blive fulgt af praktiske øvelser baseret på de metoder og teknikker, der er beskrevet under forelæsningerne. Eksempel applikationer omfatter analyse af spektre af galakser og supernova eksplosioner, anvendelse af teknikker til at finde exoplaneter, måling af molekylære indhold af fjerne galakser og undersøgelse af termonukleare eksplosioner på neutronstjerner.

Anbefalede forudsætninger

30120/30790, Det anbefales at tage 30790 (Observationel røntgenastrofysik) først.

Undervisningsform

Forelœsninger og praktiske øvelser

Pladsbegrænsning

Maksimum: 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30794
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding