Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Storskala energisystemanalyse med Balmorel

Overordnede kursusmål

Det primære formål er, at de studerende lærer at udføre analyser af fremtidige energisystem scenarier.

See course description in English

Læringsmål

  • Indsamle og vurdere data kritisk f.eks. ved at sammenligne produktionsomkostninger for teknologier
  • Udvikle internt konsistente fremtidige energiscenarier
  • Repræsentere energiefterspørgsel, konvertering og ressourcepotentialer for fremtidige energisystemer
  • Analysere nationale energisystemscenarier
  • Validere og forklare resultater
  • Afklare følsomheden af hovedantagelser gennem følsomhedsanalyse
  • Syntetisere hovedkonklusionerne og diskutere resultater i relation til resultater af andre energisystemanalyser og aktuelle samfundsdebatter
  • Vælge mellem forskellige typer energisystemmodeller til forskellige formål
  • Forklare Balmorel modellens hovedfunktionaliteter
  • Reflektere kritisk over værktøjsfunktionaliteter samt hovedantagelser og begrænsninger ved energisystemanalyser

Kursusindhold

Vi introducerer koncepterne energisystemanalyse og scenarieudvikling. Gennem oplæg, øvelser og projektarbejde lærer de studerende gradvis, hvordan de kan udvikle scenarier og analysere fremtidige storskala energisystemer samt vurdere andres energisystemanalyser. Den GAMS-baserede model, Balmorel, vil blive anvendt som et eksempel.

Anbefalede forudsætninger

42101/42112, Det er absolut anbefalet at have en grundlæggende forståelse for operationsanalyse fx gennem et af de to nævnte kurser, for at have fuld gavn af kurset og få et godt resultat. Det er også en fordel at have en forståelse for energiøkonomi f.eks. gennem kurset 42015.

Undervisningsform

Kurset består af oplæg, øvelser og en projektopgave udført i grupper. De studerende vil lære at udvikle fremtidige energiscenarier og udføre analyser med modellen, Balmorel.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42001
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding