Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Matematisk Programmering Modellering

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til på egen hånd at løse større operationsanalyseopgaver ved hjælp matematisk modellering og standard software. Det betyder, at man skal kunne formulere en matematisk optimeringsmodel, benytte standardprogrammet Julia/JuMP software til løsning af modellen, foretage vurderinger af alternativer og endelig beskrive resultater og konklusioner i en rapport. Da de forskellige standardprogrammer til matematisk modellering er ret ens, er den opnåede viden ikke strengt bundet til det aktuelt benyttede software.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere beslutningsproblemer.
  • Opbygge linære programmeringsmodeller i modellerings sprog.
  • Opbygge heltals programmeringsmodeller i modellerings sprog.
  • Implementere matematiske modeller sådan at standard programmel kan finde optimale løsninger til disse.
  • Analysere fundne løsninger
  • Beskrive problem og modeller i en rapport.
  • Beskrive løsninger og illustrer disse i rapport
  • Vurdere fordele og ulemper ved løsninger beregnet af det anvendte software.

Kursusindhold

Den i Introduktion til Operationsanalyse erhvervede teoretiske baggrund suppleres med en gennemgang af et standardprogram til formulering og løsning af matematiske modeller, dvs. både lineære programerings modeller og heltals lineære programerings modeller. De første 7-9 dage af kurset benyttes til introduktion af modellerings sproget. Derefter benyttes den resterende tid til modellering af forskellige semi-realistiske optimerings problemer.

Anbefalede forudsætninger

42101, eller et tilsvarende introducerende kursus i operations analyse

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde.

Bemærkninger

BEMÆRK:
For at deltage i kurset SKAL den studerende senest registrere sig på kursets anden dag Tirsdag d. 3/1 2022, ved fremmøde hos enten Richard Lusby eller Thomas Stidsen. Studerende som ikke lader sig registrere ved fremmøde d. 3/1 vil ikke få lov til at følge og færdiggøre kurset. BEMÆRK: AT MAN HAR KØBT FLYBILLETTER SÅ MAN FØRST ANKOMMER SENERE END 3/1 ER IKKE EN ACCEPTABLE BEGRUNDELSE FOR AT MISSE REGISTRERINGEN.

BEMÆRK:
Tilmelding til kurset er garanteret under den regulær tilmeldingsperiode, til og med d. 1/12 2021. Eftertilmelding vil være tilladt så længe der er plads i auditoriet. Så snart auditoriet er fuldt så ville der blive lukket for tilmelding, og den åbnes ikke igen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Management

Kursus ID 42112
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding