Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Matematisk Programmering Modellering

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til på egen hånd at løse større operationsanalyseopgaver ved hjælp matematisk modellering og standard software. Det betyder, at man skal kunne formulere en matematisk optimeringsmodel, benytte standardprogrammet Julia/JuMP software til løsning af modellen, foretage vurderinger af alternativer og endelig beskrive resultater og konklusioner i en rapport. Da de forskellige standardprogrammer til matematisk modellering er ret ens, er den opnåede viden ikke strengt bundet til det aktuelt benyttede software.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere beslutningsproblemer for at identificere problem typer og formulere korrekte matematiske modeller
  • Formulere linære programmeringsmodeller i modellerings sprog.
  • Formulere heltals programmeringsmodeller i modellerings sprog.
  • Forstå og formulere stokastiske matematisk programmerings modeller
  • Forstå multiobjektiv optimering og formulere to objektiv matematisk modeller
  • Implementere matematiske modeller sådan at standard programmel kan finde optimale løsninger til disse.
  • Analysere løsninger fundet vha. Julia/JuMP
  • Beskrive matematiske modeller i en rapport illustrer deres løsning

Kursusindhold

Den i Introduktion til Operationsanalyse (42101) erhvervede teoretiske baggrund suppleres med en gennemgang af et standardprogram til formulering og løsning af matematiske modeller, dvs. både lineære programerings modeller, heltals lineære programerings modeller og to-objektiv optimerings problemer. De første 7-9 dage af kurset benyttes til introduktion af modellerings sproget. Derefter benyttes den resterende tid til modellering af forskellige semi-realistiske optimerings problemer.

Anbefalede forudsætninger

42101, eller et tilsvarende introducerende kursus i operations analyse

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde

Bemærkninger

BEMÆRK:

Kurset starter officielt 2/1 2024. Vi forventer alle studerende møde op SENEST Torsdag 4/1, om morgenen.

Før kurset forventer vi at alle studerende har installeret Julia/JuMP og VS-cod på deres computer.

Vi vil sende studie materiale, øvelser, ud i vores velkomst email. Studerende med et lidt rustent kendskab til OR vil med fordel gennemføre disse øvelser d. 2/1, eller i juleferien.

Vi forventer at ALLE studerende som deltager i kurset kender til Lineær Programmering (LP) og Heltals Programmering (MIP). Yderligere forventer vi at alle studerende har installeret Julia/JuMP installeret på deres laptop dag at alle studerende har prøvet at eksekvere simple LP/MIP modeller i Julia/JuMP, før starten af kurset. Hvis du har lille eller ingen erfaring med LP/MIP og/eller Julia/JuMP kan du forvente at dette kursus bliver ret arbejdskrævende.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42112
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding