Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til operationsanalyse

Overordnede kursusmål

Operationsanalyse (OR) omhandler anvendelse af matematiske modeller foior at hjælpe beslutningstagere. Kurset tilstræber at give deltagerne en generel orientering om metoder i OR, så man bliver i stand til at vurdere mulighederne for at anvende OR i en konkret problemstilling, og man opnår et godt udgangspunkt for videre studier.
Desuden tilstræber kurset at sætte deltagerne i stand til at bruge enklere OR-metoder ved behandling af beslutningsproblemer; her lægges særlig vægt på optimering af lineære modeller (Lineær Programmering og heltals programmering).
Kurset giver en nyttig baggrund for at arbejde med matematiske modeller inden for en lang række ingeniørvidenskabelige områder.

See course description in English

Læringsmål

 • Formulere LP modeller
 • Løse LP modeller med simplex-metoden
 • Anvende fundamentalindsigten og kende simplex på matrix form
 • Relatere det primale problem til det duale, og udføre følsomhedsanalyser
 • Benytte dual simplex
 • Formulere og løse transport- og assignment-problemer
 • Formulere heltalsmodeller
 • Kende totalt unimodulære matricer og kende deres betydning i forbindelse med LP modeller
 • Illustrere hvordan branch-and-bound algoritmen kan løse heltalsmodeller
 • Anvende simple grådige algoritmer
 • Anvende software pakker til at løse LP og heltalsmodeller
 • Løse simple ikke-lineære optimeringsproblemer

Kursusindhold

Lineær programmering: formulering, simplexmetoden, teori, dualitet, følsomhedsanalyse og andre algoritmer. Transportproblemet: formulering og løsning. Assignmentproblemet. Heltalsprogrammering, ikke-lineær optimering.

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til lineær algebra.

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42101
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding