Enkeltfag 5 ECTS

Uorganisk kemi

Overordnede kursusmål

At give et grundlæggende kendskab til kemisk bindingsteori, uorganiske forbindelsers opbygning og til de vigtigste grundstoffers egenskaber ud fra deres placering i det periodiske system.

See course description in English

Læringsmål

 • Opskrive og afstemme reaktionsskemaer. Beskrive typiske reaktioner for uorganiske forbindelser.
 • Opskrive elektronkonfigurationer for simple molekyler.
 • Opskrive Lewis-strukturer af ioniske og kovalente forbindelser.
 • Definere krystalgitterenergier ved brug af Born-Habercyklussen og beregne bindingsenergier.
 • Beskrive geometrien af molekyler ved brug af VSEPR-modellen og bestemme disse molekylers polaritet.
 • Definere hybridiseringen af centralatomer med valensbindingsteori.
 • Definere enhedsceller i krystallinske forbindelser.
 • Anvende standardreduktionspotentialer til at forudsige om en kemisk reaktion er spontan.
 • Beskrive den vandige kemi af de vigtigste grundstoffer i deres vigtigste oxidationstrin.
 • Navngive kompleksforbindelser og definere deres struktur og geometri.
 • Beskrive vigtige industrielle uorganiske processer.
 • Rationalisere fysiske og kemiske egenskaber såsom bindingsstyrke, reaktivitet og støkiometri af binære forbindelser baseret på grundstoffernes placering i det periodiske system.

Kursusindhold

Kemisk bindingsteori, herunder V.B.- og M.O.-teori. Gennemgang af hovedgruppestoffer og udvalgte overgangsmetaller med vægt på regelmæssigheder, der kan udledes af deres placering i det periodiske system.

Anbefalede forudsætninger

26171/26371, følges senest samtidigt.

Undervisningsform

Klasseundervisning og Forelæsninger

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26173
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding