Enkeltfag 2.5 ECTS

Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser)

Overordnede kursusmål

At indøve elementær laboratorieadfærd i relation til personlig sikkerhed og arbejde i kemiske laboratorier. At illustrere dele af kemien for de vigtigste grundstoffer. At lære at følge en given arbejdsforskrift. At få kendskab til de mest almindelige ioner i vandig opløsning. At lære principper for kemiske separationer og simple analyser. At indøve kendskabet til kemiske grundprincipper, bibringe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk forståelse for uorganiske og enkelte organiske forbindelsers kemi.

See course description in English

Læringsmål

 • Opføre sig hensigtsmæssigt i laboratoriet
 • vurdere kemikaliers farlighed
 • lære vigtige dele af grundstoffernes periodiske system
 • afstemme kemiske reaktionsligninger
 • nedskrive formler, farver og opførsler for vigtige ioner i vandig opløsning
 • udføre kemiske adskillelser og simple påvisningsreaktionser
 • se sammenhæng mellem kemisk teori og praksis
 • kende til letopløselige og tungtopløselige stoffer
 • kende til fyrværkerikemi og flammefarver
 • vide at kemisk affald skal bortskaffes hensigtmæssigt
 • kende de farligste uorganiske kemikalier

Kursusindhold

Udførelse af en række kvalitative analyser på uorganiske stofblandinger og identifikationer for salte indeholdende et udvalg af grundstoffer, herunder også giftige og farlige stoffer i halvmikroskala. Gennemgang af de heri involverede reaktioner. Vurdering af faremomenter og bortskaffelse af kemikalieaffald. Undersøgelse af grundstoffers flammefarve og undersøgelse af de stoffer, der giver anledning til farve i fyrværkeri.

Anbefalede forudsætninger

26000/26001/26020/26021/26022/26026/26027/26028/26030/26050/26171/26800/26173/26006, Senest samtidig med 26171.26173

Undervisningsform

Laboratoriearbejde med tilhørende teori. 4 timers laboratoriearbejde pr. dag med tilhørende 1 times hjemmearbejde.

Bemærkninger

Grundlæggende laboratoriesikkerhed

Ikke ordinær eksamen

Pladsbegrænsning

Maksimum: 88.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Energi
Kursus ID 26371
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding