Enkeltfag 5 ECTS

Fysisk organisk kemi og reaktionsmekanismer

Overordnede kursusmål

At give deltagerne et overblik over de mest almindelige fysisk organiske kemi principper og metoder, der anvendes til udledning af reaktionsmekanismer. At gøre deltagerne i stand til at evaluere sandsynligheden af forskellige reaktionsmekanismer på baggrund af data fra disse metoder. At give deltagerne viden om den korrekte anvendelse, samt begrænsningerne, af diverse fysisk organiske kemieksperimenter. At give deltagerne en kort introduktion til homogen overgangsmetalkatalyse

See course description in English

Læringsmål

 • Klassificere typiske elementarreaktioner i homogen overgangsmetalkatalyse
 • Tegne og diskutere energiprofiler for reaktioner ved hjælp af reaktionskoordinater
 • Forklare begreberne: hastighedsbestemmende trin, selektivitetsbestemmende trin og hviletilstand af en katalysator
 • Foreslå hastighedsudryk for støkiometriske og katalytiske reaktioner.
 • Forklare og fortolke kinetiske isotopeffekter
 • Forklare og fortolke resultater fra Hammett-studier.
 • Foreslå eksperimenter der underbygger tilstedeværelse af radikaleintermediater.
 • Foreslå eksperimenter til at teste om molekyler er kompetente intermediater.
 • Anvende stereokemi til at skelne mellem forskellige reaktionsmekanismer
 • Forklare de grundlæggende kinetiske principper bag begreberne resolution og asymmetrisk katalyse.
 • Evaluere sandsynligheden af en reaktionsmekanisme, når givet en samling eksperimentelle data.
 • Foreslå yderligere forsøg, der kan støtte en foreslået mekanisme.

Kursusindhold

Introduktion til homogen katalyse med overgangsmetalkomplekser. Reaktionskoordinater, kinetik, lineære frie energiforhold, kinetiske isotopeffekter, enkelt-elektron mekanismer, stereokemi, resolution og asymmetrisk katalyse.

Anbefalede forudsætninger

26433, Organisk Kemi 3.
Alternativt en bachelorgrad i kemi med fokus på organisk kemi.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og mundtlige præsentationer.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26455
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding