Enkeltfag 5 ECTS

Organisk kemi 3

Overordnede kursusmål

At udvide deltagernes kundskaber i organisk kemisk syntese og at diskutere reaktionsmekanismer ud fra molekylorbital teori. At gøre deltagerne fortrolige med moderne syntesestrategi og metodik, herunder syntese af stoffer med betydning for medicinal- og finkemikalie-industrin.

See course description in English

Læringsmål

 • Demonstrere kendskab til molekylorbitalteori (MO Teori)
 • Beskrive kemiske reaktioner vha. MO Teori
 • Benytte “hard/soft” teori af syrer/baser (elektrofiler/nukleofiler)
 • Demonstrere kendskab til carbonylforbindelsers reaktivitet
 • Bruge metalorganiske reagenser (især Li, Mg og Cu reagenser) i synteseplanlægning
 • Demonstrere kendskab til betydningen af stereoelektroniske effekter i eliminationsreaktioner
 • Benytte olefineringsreaktioner i synteseplanlægning
 • Gøre detaljeret rede for additioner til alkener/alkyner
 • Demonstrere kendskab til pericykliske reaktioner, især Diels-Alder reaktionen
 • Bruge enolater/enolatækvivalenter i synteseplanlægning
 • Planlægge organiske synteser vha. heteroatomreagenser
 • Foretage retrosyntetisk analyse af organiske stoffer

Kursusindhold

Introduktion til molekylstruktur og molekylorbital teori, som generel værktøj for forståelse af kemiske reaktioner. Stereokemi. Metoder for dannelse af kulstof-kulstof bindinger. Reaktioner med carbonylforbindelser (carbanion/enolat kemi, Michael addition). Additions-, eliminations- og substitutionsreaktioner. Introduktion til retrosyntetisk analyse og synteseplanering.

Anbefalede forudsætninger

26411, Organisk kemi 2

Undervisningsform

Forelæsninger, eksempler og opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Litteratur:

“Organic Chemistry” Second Edition (Clayden, Greeves, Warren; Oxford University Press, 2012)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26433
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding