Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående CFD

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til at udføre simuleringer og analysere komplekse flow fænomener.
ved hjælp af kommercielt computational fluid dynamics (CFD) software.

See course description in English

Læringsmål

  • generere komplekse beregningsnet i STAR-CCM+
  • vælge passende modeller til numeriske beregninger af fluid-struktur interaktion
  • forklare principperne for adjoint optimering og anvende denne på strømninger
  • vælge og anvende passende modeller til numeriske beregninger af blandbare og ikke-blandbare fluider
  • vælge og anvende passende modeller til numeriske beregninger af fluider med partikler
  • vælge og anvende passende modeller til numeriske beregninger af strømninger med kemiske reaktioner
  • udfærdige scripts til post processering
  • udfærdige og benytte job scripts til high performance computing (hpc) køsystemer
  • skrive tekniske rapporter i LaTeX og udfærdige litteraturliste i BiBTeX

Kursusindhold

Introduktion til numerisk beregninger af komplekse strømningsfænomener. Udlede numeriske metoder til ustruktureret net. Generering af net i komplekse geometrier. Introduktion til overset/Chimera og morphing mesh teknikker. Stærk og svag kobling i fluid mekaniske problemer med fluid-struktur interaktion; adjoint optimering; introduktion til numerisk modellering af multi-fase strømninger; avanceret pre- og postprocessering.

Anbefalede forudsætninger

41315/41320, Desuden anbefales 41321.

Undervisningsform

Forelæsninger og databar-øvelser

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41316
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding