Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anvendt CFD

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at give en introduktion til den teoretiske baggrund for Computational Fluid Dynamics (CFD) og fokusere på den praktisk anvendelse af den kommercielle CFD pakke STAR-CCM+.

See course description in English

Læringsmål

  • udlede finite-volume diskretisering af de inkompressible Navier-Stokes ligninger
  • udlede første og anden ordens rumlig diskretisering
  • udlede en trykligning for de inkompressible Navier-Stokes ligninger (SIMPLE algoritmen)
  • udlede første og anden ordens eksplicitte og implicitte tidsdiskretiseringsskemaer
  • generere beregningsnet vha. STAR-CCM+
  • analysere og udvælge korrekte fysiske og numeriske randbetingelser
  • analysere og udvælge korrekte fysiske modeller
  • bestemme tidsskridt under hensyn til Courant og Fourier stabilitetsgrænser
  • generere visualisering af strømningsfelter vha. STAR-CCM+

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til de styrende Navier-Stokes ligninger og deres numeriske løsning vha. finite-volume metoden. Kurset præsenterer løsningsmetoder til kobling af hastigheds- og tryk feltet i forbindelse med eksplicit og implicit tidsintegration. Kurset gennemgår desuden direkte og iterative løsningsalgoritmer.
Kursets fokus er anvendelse af den kommercielle CFD pakke: STAR-CCM+ på praktiske fluid mekaniske problemer.

Computational Fluid Dynamics (CFD) er numerisk analyse af strømningsmekanik, varmetransmission og relaterede fysiske processer. CFD involverer formulering af de styrende partielle differentialligninger for masse, momentum og energi, samt en diskretisering af disse ligninger vha. finite-differenser, finite-volume eller finite-element.
Finite-volume metoden er den foretrukne metode ved ingeniørmæssige anvendelser da den tillader beregninger af strømninger i komplekse geometrier med et minimum krav til computer hukommelse og regnetid.
Kurset gennemgår rumlig og tidslig finite-volume diskretisering af de styrende ligniger, samt teknikker til løsning af de diskrete ligningssystemer.
Kurusdeltagerne kan medbringe egne (STAR-CCM+) strømningsproblemer til øvelserne i den 3. uge.

Anbefalede forudsætninger

41312/41323

Undervisningsform

formiddag: forelæsninger
eftermiddag: øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41315
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding