Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Komplekse strømninger

Overordnede kursusmål

Komplekse strømninger undersøges ved hjælp af de fundamentale strømningsligninger kombineret med overfladespænding, kompressibilitet, varme og stoftransport samt multifase fænomener. Dette inkludere egenskaber for strømning med fordelte faser, partikelstørrelsesfordeling samt partikel-partikel og partikel-fluid interaktion. Den studerende vil anvende løsninger og modeller på ingeniørproblemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille algebraiske relationer og differentialligninger for komplekse strømninger ud fra bevarelsesprincipper og anvende dem på strømningsproblemer
  • Beskrive og anvende relationer for udveksling af varme og masse fra en overflade
  • Beskrive fænomener i kompressible strømninger og beregne en-dimensional kompressibel strømning
  • Klassificere og beskrive multifase strømninger
  • Beskrive og løse dynamiske relationer for partikler og dråber i en strømning
  • Anvende statistiske relationer til at beskrive en population af partikler, dråber eller bobler
  • Beskrive og anvende modeller for partikel-partikel, partikel-fluid og partikel-væg interaktion
  • Anvende midlede ligninger for komplekse strømninger ved brug af differentialligninger og flux
  • Beskrive og modellere effekten af turbulens på komplekse strømninger
  • Præsentere en teknisk løsning eller model på en kort og præcis form

Kursusindhold

En-dimensional kompressibel strømning, analogi mellem transport af bevægelsesmængde, varme og stof, klassifikation af multifase strømning, dynamiske relationer for partikler, dråber og bobler, statistisk beskrivelse af partikler, dråber og bobler, modeller for partikel-partikel, partikel-fluid og partikel-væg interaktion, midlede ligninger for multifase strømning, turbulens i komplekse strømninger. Generel erfaring i at anvende og udvikle modeller for komplekse strømninger.

Anbefalede forudsætninger

41320/02631/41129/41312, Rutine i anvendelse af Navier-Stokes ligninger, erfaring med grundlæggende turbulens og erfaring med programmering til databehandling.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveløsning

Bemærkninger

Nogle opgaver vil bruge Python som programmeringssprog

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41321
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding