Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående betonstyrkelære

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at analysere og designe avancerede betonkonstruktioner med og uden armering. For eksempel høje bjælker; tyndvæggede konstruktioner med kombinerede påvirkninger; rammehjørner; samlinger; stabiliserende skivesystemer og forspændte konstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

 • Forstå plasticitetsteorien for beton og armeret beton.
 • Redegøre for de forudsætninger der ligger til grund for plasticitet i beton.
 • Forstå opførsel af betonkonstruktioner med og uden armering. Forstå og genkende de forskellige brudformer og deres duktilitetsegenskaber
 • Gennemføre plastiske nedreværdiberegninger af betonkonstruktioner med og uden armering.
 • Forstå og anvende plastiske metoder såsom: Stringermetoden; Gitteranalogien; Homogene spændingsfelter; Brudlinjemetode for plane spændings- og tøjningstilstande
 • Gennemføre plastiske øvreværdiberegninger af betonkonstruktioner med og uden armering.
 • Gennemføre armeringsdimensionering for konstruktionselementer af beton baseret på plastiske metoder.
 • Gennemføre detaljering af armeringsføringen i konstruktionselementer af beton baseret på plastiske analyser.
 • Gennemføre beregninger af før- og efterspændte betonkonstruktioner for korttidslast.
 • Gennemføre beregninger af før- og efterspændte betonkonstruktioner for langtidslast.
 • Beregne tøjninger og spændinger for før- og efterspændte betonkonstruktioner.
 • Beregne deformationer for før- og efterspændte betonkonstruktioner.

Kursusindhold

•Plasticitetsteori for beton og armeret beton. Dimensionering og bæreevneberegning under anvendelse af plastiske nedre- og øvreværdimetoder. Praktiske anvendelse på skiver, plader, bjælker og generelle plane spændings- og tøjningstilstande.

• Analyse af før- og efterspændte betonkonstruktioner for såvel korttidslast som langtidslast.

Anbefalede forudsætninger

41203/41953/41954/41955/11311/41956, Strukturel mekanik. Betonkonstruktioner.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41963
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding