Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Konstruktionsdesign af betonelementbygninger

Overordnede kursusmål

De studerende skal kunne designe de bærende dele af en fleretagers bygning, som primært er opbygget af betonelementer

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare den statiske virkemåde af det bærende- og stabiliserende system for en fleretages bygning opbygget af betonelementer.
  • Forklare hvordan krav og ikke-bærende elementer influerer på det bærende- og stabiliserende system
  • Bestemme og beregne relevante laster for en fleretages bygning
  • Beskrive hvordan laster føres igennem bygningen og ned til fundamentet
  • Analysere en betonelementbygning, som påvirkes af en lodret last og fastlægge et bærende system
  • Analysere stabiliteten af en betonelementbygning, som påvirkes af vandret last og fastlægge et stabiliserende system
  • Vurdere konstruktionselementer i anvendelses- og brudgrænsetilstand
  • Udvælge og vurdere kraftoverførende samlinger mellem elementerne

Kursusindhold

Kurset er opbygget med forelæsninger og projektarbejde i grupper, hvor hver gruppe i løbet af semesteret designer deres eget betonelementbygning. I projektarbejdet arbejdes hver uge med en række opgaver, der relaterer sig til gruppens bygning og for det meste følger retningslinjerne i de gældende europæiske standarder. Nogle af metoderne er også brugbare ved dimensionering af bygninger af andre materialer.
Karaktergivning er baseret på en eller to rapporter omhandlende emner fra projektarbejdet. De studerende får også feedback på deres udvikling i løbet af semesteret, bl.a. via ”peer assessment”.
Udvalgte kursusemner: Lastkombinationer, design af vandrette og lodrette elementer, stabiliserende vægge, kraftoverførende samlinger osv.

Anbefalede forudsætninger

11010/41926/41203/11311/62263/41956, Kendskab til byggeteknik og til beregning af betonkonstruktioner er absolut en forudsætning

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde i grupper

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41937
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding