Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Eksperimentel og numerisk bestemmelse af skibsmodstand og fremdrivning

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at forudsige et skibs hydrodynamiske modstand ved brug af
modelforsøg, empiriske beregningsmetoder og numeriske simuleringer, samt at bruge disse forudsigelser til at specificere en optimal bulbstævn og et højeffektivt fremdriftssystem til skibet.

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for modeller og beregninger i forbindelse med modstand og fremdrivning af skibe
  • beskrive teorien ved modelforsøg for modstand og fremdrivning (Froude-skalering)
  • planlægge og udføre modstandsforsøg med skibsmodeller
  • gennemføre omregning fra model- til fuldskala efter ITTC-1978 eller tilsvarende metode
  • beregne og vurdere strømningen, inklusiv bølgedannelse, omkring et skib ved brug af kommerciel software
  • beskrive virkemåden af skibspropellere og forklare brugen af propellerdiagrammer for f. eks. B-serie-propellerne
  • anvende propellerdiagrammer i beregninger og herved udtage en optimal propeller
  • gøre rede for vekselvirkningen mellem skib, propeller og hovedmotor
  • bestemme hovedmotoren, der passer bedst til skibet og propellen
  • samle forsøgs- og beregningsresultater i en teknisk rapport

Kursusindhold

Eksperimentel og numerisk bestemmelse af modstand og fremdrivning i stille vand. Froude-skalering. Modelforsøg (ITTC-1978) til optimering af bulbstævn. Udarbejdelse af effektprognose på basis af modelforsøgene og bestemmelse af optimal kombination af motor og propeller (B-serie). Ved forsøgene lægges der vægt på, at de studerende er med i planlægnings-, opstillings-, udførelses- og analysefasen.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, modelforsøg, simulering på computer.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41263
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding