Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Brudmekanik

Overordnede kursusmål

At give en videregående indsigt i konstruktioners styrkeforhold under såvel monoton som cyklisk belastning, samt at sætte den studerende i stand til at benytte moderne dimensioneringsprincipper under hensyntagen til revneudbredelse i både homogene materialer og kompositter.

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte spændingsfunktioner (potentialmetoder) til at løse plane elastiske problemer.
  • Bestemme spændingsintensitetsfaktorer for revner i konstruktioner.
  • Benytte lineær elastisk brudmekanik (både spændings- og energikriterier) til forudsigelse af revneinitiering og vækst i sprøde materialer.
  • Estimere størrelsen af plastiske zoner omkring revnespidser.
  • Bestemme om lineær elastisk brudmekanik kan benyttes for konkrete problemer.
  • Udregne J-integralet og revneåbningen (COD) i elastisk-plastiske konstruktioner og benytte disse til at bestemme kritiske belastninger mht. revneudbredelse.
  • Bestemme retningen for revneudbredelse i konstruktioner.
  • Evaluere kritisk last under fuldt plastiske betingelser
  • Analysere revnevækst under cykliske påvirkninger.

Kursusindhold

Spændingsfunktionsmetoder (Airys og Westergaards spændingsfunktioner), spændingskoncentrationer, spændingssingulariteter ved revnespidser, lineær elastisk brudmekanik, energimetoder, plasticitet ved revnespidser, J-integralet, HRR-feltet, kohæsiv zone modellering, kriterier for retningen af revneudbredelse, materialers udmattelse under cyklisk belastning, Paris lov.

Anbefalede forudsætninger

41502/41534, Viden om bjælketeori såvel som elasticitetsteori, herunder transformation af spændinger og tøjninger

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41526
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding