Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Anvendt termodynamik på videregående niveau

Overordnede kursusmål

At opnå en bred viden om videregående emner inden for termodynamikken såvel som en dyb indsigt i udvalgte emner. At lære at planlægge og gennemføre en undervisningslektion. At forbedre evnen til at kommunikere om og diskutere videnskabelige synspunkter.

See course description in English

Læringsmål

 • Formidle de termodynamikkens begreber og love i en undervisningssituation
 • Beskrive begreberne entropi og exergi og deres anvendelse ved analyse af termiske energisystemer
 • Evaluere muligheder for minimering af exergitab i udvalgte processer
 • Analysere kemisk reaktive systemer
 • Analysere systemer hvor masseøverførsel indgår
 • Evaluere valg af tilstandsligninger for beregning af tilstandstørrelser
 • Lave avancerede beregninger ved varmeoverførsel
 • Planlægge og gennemføre en lektion inden for fagområdet
 • Diskutere form og indhold af en genemført lektion
 • Anvende og evaluere forskellige undervisningsmetoder
 • Anvende videregående termodynamik på case fra egen forskning

Kursusindhold

Termodynamikkens første hovedsætning, termodynamikkens anden hovedsætning, exergianalyse, kemisk reaktive systemer, massesoverførsel, tilstandsligninger, varmeoverførsel

Anbefalede forudsætninger

41401/41045/41431/41402/41409/41416/41419/41420/41421/88553

Undervisningsform

Ti undervisningsgange á to timers varighed fordelt over et halvt år. Disse aftales ved introduktionsmødet. De studerende vil hver forberede og give to forelæsninger inklusiv diskussion og/eller opgaveregning med støtte fra sin ph.d.-vejleder. Hver forelæsning har til formål at lære resten af gruppen et specifikt emne. Lektionerne vil blive evalueret af resten af gruppen. Desuden vil de studerende anvende teorierne for en relevant case.

Bemærkninger

Hver lektion vil vare omkring to timer. Hver af disse planlægges og gennemføres af de studerende parvis. Målet er at den studerende lærer de øvrige deltagere et emne fra teorien ved: Præsentation af læringsmål, undervisning i emnet, eksempler/opgaver, opsummering, spørgsmål/diskussion. Lektionen afsluttes med feedback fra deltagerne til underviseren omkring form og indhold af lektionen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41491
Kursustype Ph.d.
Pris

15.900,00 kr.

Tilmelding