Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anisotropi og fiberkompositter

Overordnede kursusmål

At give deltagerne den nødvendige baggrund for generel anisotrop elasticitetsteori med henblik på analyse af konstruktioner i fiberarmerede kompositmaterialer. At give deltageren baggrund for at kunne dimensionere laminatkonstruktioner ud fra stivheds- og styrkekriterier.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende generel anisotrop elasticitetsteori til at beregne spændinger og tøjninger i kartesiske og roterede koordinatsystemer
  • Beregne elastiske materialeparametre for fiberkompositmaterialer
  • Redegøre for og anvende de grundlæggende metoder inden for klassisk laminatteori
  • Redegøre for den generelle sammenhæng mellem snitkræfter, snitmomenter og spændingsfordelinger for laminatplader
  • Benytte pladedifferentialligninger samt standardløsninger til at beregne udbøjninger af plader
  • Beregne progressivt svigt i fiberkompositter ved anvendelse af state-of-art brudkriterier
  • Kombinere de klassiske teoretiske design- og analyse-værktøjer og udvikle et eget beregningsværktøj, der kan bruges til at dimensionere specifikke fiberkompositkonstruktioner, der ikke passer ind i standardløsninger
  • Evaluere resultater opnået via standard eller egne udviklede design- og analyse-værktøjer imod et forventet konstruktions-respons

Kursusindhold

Sammenhængen mellem spændinger og tøjninger i elastiske anisotrope materialer samt rotationstransformation af konstitutive modeller gennemgås. Bestemmelse af elastiske materialeparametre for kompositter. Den nødvendige teori til at analysere udbøjning, svigt, buling og svingning af fiberkompositplader behandles. Kurset omhandler anisotrope materialer som glas-, kul- og aramidfiber-armerede polymerer.

Kursets indhold er ligeligt fordelt mellem teoretiske analysemetoder og disse metoders anvendelse i dimensionering ud fra stivheds- og styrkekriterier. Analysemetoderne er både analytiske og numeriske. Egne beregningsværktøjer programmeres.

Anbefalede forudsætninger

41501/41533/41203/41502/41534, samt programmeringserfaring (f.eks. MATLAB). Ønskeligt er desuden erfaring med et Finite Element program f.eks. 41812/11305/41958.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Øvelser og projektarbejde foregår i grupper af 2 studerende.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41516
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding