Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Faststoffysik

Overordnede kursusmål

At bibringe den studerende en teoribaseret forståelse af fundamentale begreber indenfor faststoffysik og materialefysik på nanoskala og derved skabe et systematisk grundlag for udvikling af avancerede materialer og funktionelle strukturer af ingeniørmæssig betydning.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive faste stoffer kvalitativt.
  • Operere med energibegrebet og krystalimpuls i faste stoffer.
  • Operere med krystalgitre og symmetrier både i det reelle rum og det reciprokke rum (impulsrummet).
  • Anvende kvantemekanikken på faste stoffer til beskrivelse af spredning af bølger på krystalgitre og til beskrivelse af egen-tilstande og egen-energier i systemer med periodiske grænsebetingelser.
  • Opstille teoretiske modeller for faste stoffers elektroniske, mekaniske og termiske egenskaber både i enkelt-partikel billedet.
  • Anvende de teoretiske modeller til at udregne karakteristiske egenskaber for faste stoffer (eksempelvis: varmefylde, elektrisk og termisk ledningsevne).
  • Anvende de teoretiske modeller på en række teknisk interessante halvlederkomponenter til at udregne de elektriske egenskaber.
  • Analysere faststof problemstillinger og udvælge og anvende de relevante modeller.
  • Genkende og anvende fagspecifikke termer på engelsk.

Kursusindhold

Krystalgitre, det reciprokke rum og Røntgendiffraktion. Fononer, varmekapacitet og varmeledning. Elektronstruktur, fri-, næsten-fri- og tight-binding-modellen. Halvledere og halvlederkomponenter. Transportteori for metaller og halvledere.

Anbefalede forudsætninger

10034/10018/10036/10041/31400/10102/10104, termodynamik, elektromagnetisme og kvantemekanik.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, eksperimentelle øvelser

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Kursus ID 10317
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

0 pladser tilbage

Tilmelding