Enkeltfag 5 ECTS

Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at forsyne de studerende med kompetencer på højt niveau indenfor datadrevne metoder og systemer til proces- og kvalitetsstyring i en fødevareproduktion.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare usikkerheder og hvor de kan komme fra
  • Opstille et usikkerhedsbudget, beregne de enkelte bidrag og reflektere over håndteringen af disse usikkerheder.
  • Planlægge en effektiv metode til prøveudtagning i en given situation.
  • Evaluere og anbefale egnede processmoniteringsmetoder i en fødevareproduktion.
  • Forklare og evaluere data ud fra statiske analysemetoder.
  • Forklare og konstruere fase 1 og fase 2 proceskontrol-kort.
  • Konstruere en multivariat model.
  • Konstruere en forsøgsopstilling til optimering af en fødevareproduktion.
  • Præsentere og diskutere rapporter i plenum.

Kursusindhold

I dette kursus vil vi gennemgå beregning af usikkerheder og håndtering af disse. Vi vil opstille og bruge usikkerhedsbudget i produktionsprocesser af fødevarer. Vi vil diskutere brugen af og mulighederne ved On/at/off/in-line målemetodikker i produktionskæden. Vi vil gennemgå statistiske dataanalysemetoder og benytte disse i kontrolsystemer i fødevareproduktioner. Vi vil derudover arbejde med konstruktion af statistisk proceskontrolkort, multivariate metoder til anvendelse i målemetodik og statistisk proceskontrol.
Digitaliseringsarbejde i programmerne Excel og R vil spille en stor rolle i kurset.
Undervisningen er baseret på virkelighedsnært case-arbejde.

Anbefalede forudsætninger

02323/23952/23962, Undervisningen bygger blandt andet direkte på forudsætninger opnået i de nævnte kurser.

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser i grupper og individuelt

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23953
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding