Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring

Overordnede kursusmål

Kurset mål er at forsyne de studerende med kompetencer på højt niveau indenfor datadrevne metoder og systemer til proces- og kvalitetsstyring i en fødevareproduktion.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille et usikkerhedsbudget og beregne de enkelte bidrag
  • Vurdere optimeringsmuligheder udfra usikkerhedsbudgetter
  • Forklare hvorfor prøveudtagning giver anledning til en usikkerhed og udpege kilder til denne
  • Planlægge en effektiv metode til prøveudtagning i en given situation
  • Skitsere en metode til eksperimentel bestemmelse af usikkerhed ved prøveudtagning
  • Anbefale egnede on-line og at-line moniteringsmetoder (begrundet)
  • Konstruere en multivariat kalibreringsmodel
  • Forklare ideen i og brugen af fase 1 og fase 2 proceskontrol-kort
  • Konstruere relevante fase 1 og fase 2 proceskontrol-kort
  • Beslutte et system til statistisk proceskontrol

Kursusindhold

Opstilling og brug af usikkerhedsbudget for enhedsoperationer i produktionsprocesser. Beregning af usikkerhed forårsaget af prøveudtagning og håndtering af denne usikkerhed. On-line og at-line målemetodik i produktionskæden. Multivariate metoder til anvendelse i målemetodik og statistisk proceskontrol. Konstruktion af statistisk proceskontrolkort og implementering af proceskontrolsystemer.

Anbefalede forudsætninger

02323/23952/23962, Undervisningen bygger blandt andet direkte på forudsætninger opnået i de nævnte kurser.

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Kursus ID 23953
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding