Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til fremtidens energi

Overordnede kursusmål

Kurset vil introducere de vigtigste energiteknologier, der udgør et fremtidigt energisystem, som ikke er afhængig af fossile brændstoffer. Den studerende får en god og ajourført forståelse af udfordringerne og mulighederne i et fremtidigt bæredygtigt energisystem. Dette sker med særlig vægt på de tekniske udfordringer og ressourcebegrænsninger. Den studerende skal kunne udføre en kritisk analyse af de forskellige teknologiers potentielle begrænsninger og kvantitative udfordringer; f.eks. hvilke forbedringer der er nødvendige/mulige. Kurset er ment som en bred introduktion, der giver et overblik over muligheder og udfordringer og dermed forbereder den studerende til at gå dybere ind i udvalgte fag i efterfølgende kurser.

See course description in English

Læringsmål

  • Diskutere udfordringer i forbindelse med overgangen til et bæredygtigt energisystem
  • Vurdere potentialet for forskellige primære energiressourcer
  • Redegøre for de grundlæggende termodynamiske implikationer for at kunne udnytte og håndtere forskellige energiformer
  • Redegøre for de grundlæggende væskedynamiske implikationer ved at udnytte og håndtere forskellige energiformer
  • Beskrive funktionaliteten af ​​de forskellige teknologier til energihøstning
  • Diskutere hvordan forskellige energiteknologier kan arbejde sammen for at matche udbud og efterspørgsel
  • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige teknologier til energiomdannelse
  • Vurdere potentialet for lagring af energi med forskellige teknologier
  • Diskutere energiforsyningssikkerhed i et fremtidigt energisystem
  • Formulere relevante spørgsmål i relation til bæredygtig energi

Kursusindhold

Baggrunden og udfordringerne i relation til energisystemet skitseres med henblik på klima, ressourcer og forsyningssikkerhed. Nøglebegreber og principper for termodynamik og elektrokemi, der er nødvendige for at kunne diskutere og forstå energiteknologier, præsenteres. De vigtigste energikilder og deres teknologier til udnyttelse introduceres (dvs. sol, vind, vandkraft, biomasse og atomkraft). Energikonvertering og -lagring behandles som et middel til håndtering af energi i stor skala. Det dækker fysisk og især kemisk lagring (elektrolyseceller, brændselsceller, begreber inden for ‘strøm til brændstof’, batterier, kemisk lagring).

Undervisningsform

Forelæsninger vekslende med varierede studenteraktiviteter (gruppearbejde, opgaver, diskussioner). Undervisere fra alle de medvirkende institutter deltager. Der indgår en bunden midtvejsopgave i grupper. Den er en forudsætning for at gå til eksamen, men indgår ikke i den endelige bedømmelse.

Bemærkninger

Kurset er særlig relevant for følgende studieretninger: Bachelor i Bæredygtigt Energidesign eller Fysik og Nanoteknologi eller Kemi og Teknologi eller Produktion og Konstruktion eller Elektroteknologi eller General Engineering eller tilsvarende. Men studerende fra alle studieretninger er velkomne.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Fysik
Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Wind
Kursus ID 47202
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding