Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Brintenergi og brændselsceller

Overordnede kursusmål

Fossile brændsler udtømmes. Carbondioxid akkumuleres i atmosfæren. Global opvarmning accelererer. De stigende bekymringer stimulerer en verdensomspændende forskning i højere brændselseffektivitet, lave udledninger og vedvarende energi i det 21. århundrede. Hydrogen og brændselsceller ventes at spille centrale roller i denne sammenhæng. Kurset introducerer en omfattende og opdateret forståelse af hydrogen som energibærer og brændselscelleteknologi med henblik på at give (1) et førstehåndsoverblik til nye studerende inden for dette område, (2) en detaljeret forklaring og videre forståelse til de studerende, som i forvejen er bekendt med emnet og (3) en diskussionsplatform for de seneste nyskabelser og fremtidige forbedringer for de studerende, som er involveret i eller ønsker at få et dybere kendskab til udviklingen.

See course description in English

Læringsmål

 • Gøre rede for baggrunden for at anvende hydrogen som energibærer
 • Beskrive virkemåden af en brændselscelle samt funktionen af de enkelte delkomponenter
 • Angive forskelle i virkemåde og anvendelse af forskellige typer brændselsceller
 • Forklare formen af en polariseringskurve og beregne ohmsk modstand og energieffektivitet på baggrund af denne
 • Gengive de vigtigste teknikker til fremstilling af hydrogen med hovedvægten på elektrolyse
 • Beregne konstruktions- og driftsparametre for brændselscelle- og elektrolysestakke
 • Gengive de tre vigtigste typer elektrolyseceller
 • Vurdere fordele og begrænsninger ved forskellige teknikker til lagring af hydrogen
 • Diskutere sikkerhedsforhold i forbindelse med hydrogen
 • Diskutere problemer ved implementering af hydrogensamfundet og forholde sig skeptisk til populærvidenskabelige beskrivelser af hydrogen som energibærer
 • Beskrive teknologierne bag Power-to-X og sammenholde fordele og ulemper

Kursusindhold

Hydrogen som energibærer, grundlæggende om brændselsceller og elektrolyseceller, elektrokemiske principper, termodynamik, ionledere, katalyse og elektroder, typer af brændselsceller (alkalisk, PEM, fosforsyre, smeltet carbonat og fastoxid) og elektrolyseceller (alkalisk, PEM og fastoxid), hydrogenlagring, metalhydrider, brændselsbehandling, hydrogenproduktion via elektrolyse, systemintegration, “balance of plant”, anvendelser.

Anbefalede forudsætninger

47302/10018/26201/28221/41401/47201, 47302 kan også tages efterfølgende.
Basalt kendskab til termodynamik, f.eks. 10018, 26201, 28221, 41401 eller 47201

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, opgaveløsninger
Kurset vil blive evalueret i løbet af kursusperioden

Bemærkninger

Kurset præsenterer de relevante teknologier med hensyn til funktion, opbygning og materialer. Indholdet er tværdisciplinært og kursusdeltagerne har forskellig baggrunde.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47301
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding