Enkeltfag 5 ECTS

Teknisk Termodynamik

Overordnede kursusmål

Kurset har som overordnet mål at sætte de studerende i stand til at anvende teknisk termodynamik ved løsning af praktiske problemstillinger, også bæredygtighed

See course description in English

Læringsmål

 • Benytte en tilstandsligning til beregning af PVT-egenskaber for et rent stof
 • Udlede udtryk for fugacitet, enthalpi og entropi fra en tilstandsligning
 • Foretage procesberegninger på køle- og fordråbningsanlæg
 • Optimere en kompressorkaskade
 • Parameterisere damptryksligninger o.l. fra eksperimentelle data
 • Anvende, og redegøre for, de krav og begrænsninger, termodynamikkens hovedsætninger sætter for en given proces
 • Vælge termodynamiske modeller for væske- og gasblandinger med henblik på beregning af ligevægtsforhold
 • Redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for modelvalget.
 • Foretage simple damp-væske ligevægtsberegninger for flerkomponentblandinger ved anvendelse af såvel tilstandsligninger som aktivitetsmodeller
 • Foretage modelvalg med henblik på beregning af væske-væske ligevægt og faststof-væskeligevægt, og udføre sådanne beregninger
 • Bestemme modelparametre i termodynamiske modeller på basis af eksperimentelle ligevægtsdata

Kursusindhold

Ved anvendelse af regneark udvikles redskaber til beregning af stofegenskaber, herunder residuale egenskaber, fra tilstandsligninger og fra generaliserede metoder. Endvidere arbejdes med dimensionering af processer til køling og processer til fordråbning af luftarter. Endelig er den fysisk-kemiske modelbeskrivelse af væskeblandinger væsentlig for de fleste separationsprocesser. Kurset omhandler modeller for overskudsegenskaber for væskefasen og deres anvendelse til simple ligevægtsberegninger for gas-væske, væske-væske og væske-faststof systemer.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Computerbaseret problemløsning ved anvendelse af regneark, hvor udleverede og selvudviklede moduler sammensættes til simulering af større enheder. Der arbejdes i hold af 2-3 studerende. Der suppleres med oversigtsforelæsninger.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28221
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding