Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Projekt i Intelligente Systemer

Overordnede kursusmål

Kursets formål er formidle de grundlæggende kompetencer, der kræves til at udtænke, designe og implementere intelligente og distribuerede styringssystemer, der kombinerer datastyrede og videnbaserede metoder. Kursusarbejdet giver deltagerne en applikationsorienteret introduktion til maskinelæring og deklarative metoder til kunstig intelligens. Kursusdeltagerne vil lære de praktiske aspekter ombrug og design af intelligente systemer

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere og diskutere situationsbevidstheds-, beslutnings- og kontrolopgaver i et intelligent system.
  • Anvende maskinelæringsmetoder til data modellering i intelligente systemer og evaluere deres effektivitet.
  • Arbejde med store datasæt, udføre dataudforskning og udtræk for at udlede viden fra data i et realistisk automatiseringsproblem.
  • Forklare teknikker til vidensrepræsentation samt relaterede modeleringsprincipper, og vælg egnede vidensrepræsentation til integration i en intelligent systemløsning.
  • Beskrive passende anvendelser af logikbaserede og deklarativ programmering anvendt til løsning af beslutningsproblemer i intelligente systemer.
  • Forklare og vælge passende metoder samt de tilsvarende datamodeller og videnrepræsentationer som led i et designproblem.
  • Analysere et udviklings problem til intelligente systemer, kommunikere design ideen, formulere specifikationer og test krav.
  • Designe og implementere en prototype af et intelligent system ved hjælp af data-drevne og deklarative programmeringsteknikker i en distribueret systemkontekst.

Kursusindhold

Introduktion til typiske problemer egnet til anvendelse af intelligente system, opgaveanalyse, systemudviklingsmetoder og arkitekturelementer; anvendelse af intelligente systemer til automatisering, problemer med internet af ting (IoT) og Smart Grid.
Distribuerede systemer: design til samtidighed, kommunikation og debugging.
Videnrepræsentationstyper og ontologier, samt anvendelse i udvalgte deklarative paradigmer (fx regelbaseret logik, søgnin på grafer, …).
Håndtering af store datasæt; Data visualisering; Anvendt statistiske læringsmetoder. Analyse af model-kvalitet.

Anbefalede forudsætninger

34666, Kurset bygger på den projektbeskrivelse, der er lavet som opgave i kurset 34366.

Undervisningsform

Projektarbejde – individuelt eller i gruppe

Fakultet

Bemærkninger

Kurset udbydes også i 3-ugers perioden i juni som kursus 34372.

Det anbefales at overveje om man opfylder forudsætningerne inden for programmering og at kontakte den kursusansvarlige, hvis man er i tvivl.


In case of unclear interpretation of the Danish description, the English description is suggested for reference. Please contact the course responsible if in doubt.

Pladsbegrænsning

Minimum 6.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34367
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding