Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Intelligente systemer

Overordnede kursusmål

Kursets formål er formidle de grundlæggende kompetencer, der kræves til at udtænke, designe og implementere intelligente og distribuerede styringssystemer, der kombinerer datastyrede og videnbaserede metoder. Kursusarbejdet giver deltagerne en applikationsorienteret introduktion til maskinelæring og deklarative metoder til kunstig intelligens. Kursusdeltagerne vil lære de teoretiske aspekter ombrug og design af intelligente systemer

See course description in English

Læringsmål

 • Identificere et praktisk problem og foreslå et intelligent system der kan bruges til at afhjælpe dette problem.
 • Identificere og diskutere situationsbevidstheds-, beslutnings- og kontrolopgaver i et intelligent system og identificere hardware og software krav
 • Diskuter hvorvidt Machine Learning metoder kan anvendes i et intelligent system, og (hvis relevant) foreslå en brugbar Machine Learning algoritme/metode og evaluere dens effektivitet.
 • Arbejde med store datasæt, udføre dataudforskning og udtræk for at udlede viden fra data i et realistisk automatiseringsproblem.
 • Forklare teknikker til vidensrepræsentation samt relaterede modeleringsprincipper, og vælg egnede vidensrepræsentation til integration i en intelligent systemløsning.
 • Beskrive passende anvendelser af logikbaserede programmering anvendt til løsning af beslutningsproblemer i intelligente systemer.
 • Forklare og vælge passende metoder samt de tilsvarende datamodeller og videnrepræsentationer som led i et designproblem.
 • Analysere et udviklings problem til intelligente systemer, kommunikere design ideen, formulere specifikationer og test krav.
 • Designe en operationel prototype af et intelligent system baseret på en data drevet teknik i et distribueret system.
 • Skrive et projekt forslag for intelligent system der har til formål at løse et praktisk problem og diskuter hvordan funktionerne af en given implementering kan testes og valideres og hvordan kritiske dele kan identificeres.
 • Diskutere kvalitet og tilgængelighed af data til brug i et intelligent system samt hvordan GDPR reglerne kan påvirke implementering og brug af et intelligent system
 • Give relevant feedback til et projekt forslag

Kursusindhold

Introduktion til typiske problemer egnet til anvendelse af intelligente system, opgaveanalyse, systemudviklingsmetoder og arkitekturelementer; anvendelse af intelligente systemer til automatisering, problemer med internet af ting (IoT) og Smart Grid.
Distribuerede systemer: design til samtidighed, kommunikation og debugging.
Videnrepræsentationstyper og ontologier, samt anvendelse i udvalgte deklarative paradigmer (fx regelbaseret logik, søgnin på grafer, …).
Håndtering af store datasæt; Data visualisering; Anvendt statistiske læringsmetoder. Analyse af model-kvalitet.

Anbefalede forudsætninger

Erfaring med script programmering (f.eks. MATLAB, Python, o.s.v.) og objektorienteret programmering (f.eks. Java, C ++, o.s.v.).

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Projekt planlægningsarbejde i grupper

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 6.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34366
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 18-22
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding