Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Miljøakustik

Overordnede kursusmål

Kursets formål er at gøre de studerende bekendt med miljøakustiske problemer ved at arbejde med aktuelle og realistiske støjproblemer fra det interne og det eksterne miljø, herunder erhvervsmæssige hensyn. Formålet er også at give deltagerne mulighed for at vurdere mulige løsninger og beskrive dette i en plakat til en (virtuel) rekvirent/kunde. Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne foretage en støjundersøgelse, betjene støjmåleudstyr, berettige de målinger, der anvendes i en specifik situation, beskrive resultaterne og relatere dem til miljøregler om støj og potentielle effekter af støj på menneskers sundhed.

See course description in English

Læringsmål

  • klassificere miljømæssige støjkilder
  • vurdere potentielle sundhedsmæssige effekter af støjbelastning afhængigt af støjtype og lydniveau
  • analysere støj fra veje, industri og på arbejdspladsen og kvantificere genevirkningens omfang
  • beskrive de støjgrænser, der gælder i forskellige områder
  • beskrive udendørs lydudbredelse og forklare, hvilke faktorer der har indflydelse på udbredelsen
  • planlægge og gennemføre en støjundersøgelse
  • begrunde de målinger, der anvendes som støjindikatorer for den valgte situation
  • forbinde undersøgelsesresultater med støjgrænser, genevirkning og eventuelle sundhedsmæssige effekter
  • vurdere mulige løsninger til reduktion af støjen
  • formidle motivation, metoder, resultater, og fortolkning af støjundersøgelsen

Kursusindhold

Menneskets hørelse i forbindelse med genevirkning og risiko for høreskader som følge af støjbelastning. Typer af eksterne støjkilder. Støjeksponeringsmålinger. Lydregulering af arbejdslokaler. Udendørs lydudbredelse og støjskærme. Støj fra veje, jernbaner og lufthavne. Støj fra industrianlæg. Miljøkrav til støj og vibrationer. Lydisolering af vinduer og facader. Målinger af lydniveau og analyse af støj. On-site støjundersøgelse.

Anbefalede forudsætninger

34840/22000/34844/34850

Undervisningsform

Oversigtsforelæsninger, ekskursioner og projektarbejde
E-learning anvendes i form af video streamed forelæsninger.

Bemærkninger

Ved overtegning prioriteres DTU studerende.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34846
Kursustype Kandidat
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding