Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bygningsakustik

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at give deltagerne viden om støjs virkninger på mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt akustiske krav der må opfyldes i et typisk bygningsprojekt.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive grundlæggende akustiske begreber som f.eks. lydtryk, lydeffekt, lydenergitæthed, lydintensitet
 • beskrive grundlæggende egenskaber for hørelsen og virkninger af støj på mennesker
 • forkare hvordan lyd måles, beskrive decibel skalaen, A-vægtede niveauer, oktav- og 1/3 oktav-bånd
 • forklare indvirkningen af vind og temperaturgradienter på udendørs lydudbredelse og virkningen af støjskærme
 • beregne lyddæmpningen med afstanden i frit felt og i et rum
 • fortolke resonanser og egensvingninger i et rum
 • beregne efterklangstiden i et rum
 • beskrive de lydabsorberende egenskaber af porøse absorbenter, pladeabsorbenter og resonatorabsorbenter
 • beregne lydisolationen af enkelt- og dobbeltkonstruktioner og beskrive den kritiske frekvens og resonansfrekvensen for en dobbeltkonstruktion
 • beskrive og beregne resonansfrekvensen og dæmpningen af en simpel svingningsisolator
 • beskrive og beregne lyddæmpningen gennem en ventilationskanal
 • liste de grundlæggende principper for design af god akustisk i rum

Kursusindhold

Grundlæggende akustiske begreber. Støjs virkninger på mennesker. Måling af lyd og metoder til vurdering af støj. Udendørs lydudbredelse. Støjskærme. Rumakustik og efterklangstid. Lydabsorberende materialer. Luftlydisolation og trinlydisolation. Vibrationer og støj fra tekniske installationer i bygninger. Lydtransmission gennem kanaler, støj fra ventilationsanlæg. Støjbestemmelser og bekæmpelse af støj i det eksterne miljø og i bygninger. Principper for design af god akustik i rum.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning
E-learning anvendes i form af multiple choice quiz, digital eksamen og video streamed forelæsninger, hvis forelæsningsrummet tillader det.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er en forudsætning for 34850 Bygnings- og rumakustik, 34846 Miljøakustik.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34844
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding