Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Bygnings- og rumakustik

Overordnede kursusmål

At introducere de studerende til teorier og metoder indenfor rumakustik og lydisolering med det formål at give en baggrund for projektering af bygninger med et tilfredsstillende akustisk miljø. Dette betyder, at bygningskonstruktionen eliminerer problemer med transmitteret støj og at rummenes geometri og overflader giver optimale akustiske forhold for de forventede anvendelser.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare principper og grundlæggende antagelser bag teorier for lydisolation, såsom lydudstråling og strukturbølger i plader og statistisk energi analyse (SEA).
 • Bestemme flanketransmission og lydudbredelse i bygningskonstruktioner med homogene enkelt vægge.
 • Bestemme luftlyd- og trinlydisolationen i almindeligt forekommende enkelte og dobbelte bygningskonstruktioner, herunder elementer som gulvbelægninger, svømmende gulv, døre og vinduer.
 • Beskrive lydisolationen i ældre bygningstyper og i moderne lette konstruktioner.
 • Bestemme lydabsorptionenskoefficienten for almindeligt forekommende lydabsorbenter, så som porøse, plade- og resonator-absorbenter.
 • Forklare sammenhængene mellem de objektive akustiske parametre og de subjektive indtryk af rummets eller bygningens akustik (så som tidlig efterklangstid, klarhed, reduktionstal m.fl.)
 • Bestemme indflydelsen af rumgeometri og af absorption, refleksion, diffraktion og diffusion for overflader på impulssvaret og oplevede rumakustiske egenskaber.
 • Projektere akustikken i et rum for tale og musik og samarbejde med arkitekter og bygingeniører i denne proces.
 • Forstå de grundlæggende principper omkring installation af højttalersystemer til lydforstærkning eller kunstig efterklang i rum.
 • Beskrive de grundlæggende antagelser og principper bag beregningsprogrammer som “Odeon” og “Bastian” og betjene disse.
 • Forklare principperne og de grundlægende antagelser bag samt anvende de målemetoder som anvendes i bygnings- og rumakustik, herunder lydisolation, efterklang, taleforståelighed, lydabsorption mm.

Kursusindhold

Lydens refleksion og absorption. Membran-, resonator- og porøse absorbenter. Rumakustiske parametre og deres psykoakustisk grundlag. Rumakustisk måleteknik. Akustik i ældre og nyere teatre, kirker og koncertsale. Projektering af rum til tale og musik, såsom klasseværelser og spillesteder. Computer-modeller som projekteringsværktøjer. Fysisk variabel akustik samt elektroniske lydforstærknings- og efterklangsanlæg.

Lydisolation af enkelt- og dobbeltkonstruktioner i teori og i praksis, herunder tvungen og resonant transmission, for internt og eksternt støj. Lydudstråling fra svingninger i vægge. Introduktion til strukturlyd og statistisk energianalyse (SEA). Svømmende gulve og trinlydsisolation. Flanketransmission og lydudbredelse i bygningskonstruktioner. Lydisolering af ældre bygninger og i moderne, lette byggesystemer. Bygningsakustiske kontrolmålinger.

Ca. en trediedel af tiden bruges på arbejde med et bygningsprojekt, hvor de akustiske forhold løses ved hjælp af den viden, der erhverves i kurset.

Anbefalede forudsætninger

31200/31241/34840/34844

Undervisningsform

Forelæsninger, laboratorie øvelser, udflugt og projektarbejde. Projekterne ligner rigtige konsulent-projekter, og når det er muligt, omfatte samarbejde med eksterne partnere.

E-learning anvendes i form af video streamed podcast forelæsninger, quizzer og digital eksamen.

Bemærkninger

Ønskelige forudsætninger: Et grundlæggende kendskab til akustik og gerne et vist kendskab til husbygning.

E-learning anvendes i form af video, on-line quiz (home assignments), discussion board/blog og digital eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34850
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding