Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Integreret kredsløbsdesign på systemniveau

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til at designe og lave layout af et avanceret integreret kredsløb, som er en del af et helt integreret kredsløb, og kunne samarbejde med andre designere for at sikre at hele det integrerede kredsløb fungerer på systemniveau.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare funktionalitet og designudfordringer af et avanceret integreret kredsløb.
  • Identificere “state-of-the-art” af et integreret kredsløb igennem literaturestudie og præsentere dette.
  • Analysere og udlede designkrav til det integrerede kredsløb sammen med sit hold.
  • Vælge den mest passende topologi for et integreret kredsløb, som følge af kredsløbsspecifikationer.
  • Implementere og modellere et integreret kredsløb med et behavioural language.
  • Designe og simulere et integreret kredsløb på transistorniveau, som en del af et helt integreret kredsløb.
  • Lave layout af det designede integrerede kredsløb og ekstrahere parasitiske komponenter.
  • Evaluere performance af det designede integrerede kredsløb med parasitiske komponenter over globale og lokale process variationer.
  • Arbejde som et hold på at designe et helt integereret kredsløb.
  • Dokumentere arbejdet i en afsluttende rapport.

Kursusindhold

Kurset udføres, som et projekt hvor de studerende arbejde som et hold af integereret kredsløbsdesignere, som har fået givet en fælles opgave af at designe et helt integereret kredsløb.

Hele det integrerede kredsløb består af flere avancerede integreret kredsløbsdele og hver studerende er individuelt ansvarlig for designet af hver del. De studerende vil, igennem litteraturstudie, undersøge state-of-the-art af deres kredsløb, bestemme sig for en passende kredsløbstopologi for givne specifikationer, designe deres kredsløbsdel på schematic-niveau, simulere kredsløbet over globale og lokale proceshjørner, lave layout af kredsløbet, ekstrahere parasitiske komponenter fra layout, verificere post-layout performance og sammenligne denne med state of the art.

De studerende skal samarbejde med resten af holdet for at finde specifikationerne for deres kredsløbsdel og forsikre sig, at deres kredsløb fungerer sammen.

Der vil under projektet være status og review-møder, hvor de studerende kan opdatere holdet, dele deres designudfordringer og hjælpe hinanden.

Der vil blive holdt forelæsninger om avancerede integrerede kredsløbsblokke, chiparkitektur og andre udvalgte emner.”

Anbefalede forudsætninger

31631/34630/31632/34655/31633/34656, eller tilsvarende kurser, som dækker alt materiale fra 31631/34630, 31632/34655 og 31633/34656.

Undervisningsform

Individuelt projektarbejde, gruppearbejde, status og review-møder og forelæsninger.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34657
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding