Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Integreret analog elektronik 2

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til at analysere og konstruere analoge elektroniske kredsløb med hovedvægten på integrerede forstærkerkredsløb og datakonvertere mv. i CMOS teknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere forskellige grundtyper af CMOS opamps (foldet kaskode opamp, strømspejls opamp, to-trins opamp)
  • Analysere frekvensgang i operationsforstærkere
  • Dimensionere frekvenskompensation til operationsforstærkere med modkobling
  • Anvende støjmodeller for transistorer og modstande
  • Analysere lay-out af simple transistorkredsløb
  • Beskrive grundtyper og –egenskaber af datakonvertere til omsætning mellem digital og analog signalrepræsentation (A/D konvertere og D/A konvertere)
  • Analysere forskellige typer af Nyquist D/A konvertere
  • Analysere forskellige typer af Nyquist A/D konvertere
  • Foretage simuleringer på simple transistorkredsløb i MOS teknologi

Kursusindhold

CMOS operationsforstærkere, analog til digital konvertere, digital til analog konvertere, kredsløbssimulering, industrielle anvendelseseksempler.

Anbefalede forudsætninger

34630/31631/31606, Kendskab til MOS transistormodeller og grundlæggende CMOS forstærkerkoblinger. Kendskab til tidskontinuert og tidsdiskret signalbehandling.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning og computerøvelser. Poster-sessioner og/eller præsentationer, afleveringer, Quizzes

Fakultet

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af web-based tools.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34655
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding