Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Design og layout af integreret CMOS kredsløb

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til at færdiggøre et design af et kredsløb integreret i en CMOS teknologi baseret på en given specifikation gennem schematic design og simuleringer til produktionsklart layout.

See course description in English

Læringsmål

  • Syntetisere en operationsforstærker i henhold til en given specifikation i en CMOS proces
  • Bruge en shematic editor og et simuleringsværktøj til design og analyse af analoge kredsløb
  • Analysere performance af det designede kredsløb i alle proceshjørner
  • Korrelere simuleringsresultater med resultater baseret på beregninger af small signal diagram for operationsforstærkeren
  • Bruge en layout editor til at lave layout af analoge kredsløb
  • Identificere de dele af kredsløbet der er kritisk med hensyn til matching og lave layout der sikre god matching
  • Bruge et DRC værktøj (Design Rule Checking) til at sikre at designet overholder designreglerne
  • Bruge et LVS værktøj (Layout Versus Schematic) til at sikre at layoutet matcher schematic designet
  • Designe en simpel padring på schematic level
  • Dokumentere arbejdet i en afsluttende rapport

Kursusindhold

Kurset gennemføres som et projekt hvor de studerende arbejder i grupper af 2. I løbet af kurset afholdes der status- og reviewmøder, hvor de studerende udveksler erfaringer og hjælper hinanden med diverse udfordringer og problemer. Der gives løbende forelæsninger i udvalgte emner.

Kurset omhandler analoge kredsløb, schematic design, layout, computersimuleringer (DC; AC, transient), design rule check (DRC), layout versus schematic (LVS)

Anbefalede forudsætninger

Kursus 31630 eller Kursus 34630/31631 og 34655/31632 eller kursus med tilsvarende indhold

Undervisningsform

Individuelt projektarbejde, status- og reviewmøder samt forelæsninger.

Fakultet

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af web-based tools og digital eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34656
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding