Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Integreret analog elektronik 1

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til at analysere og konstruere analoge forstærker kredsløb med hovedvægten på integrerede kredsløb i CMOS teknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Kende storsignal- og småsignalmodeller for MOS transistorer og benytte disse modeller ved kredsløbsberegninger.
  • Analysere single-transistor forstærkertrin opbygget vha. MOS transistorer
  • Analysere differenstrin opbygget vha. MOS transistorer
  • Analysere flertrins forstærkere opbygget vha. MOS transistorer
  • Analysere kredsløb med modkobling
  • Dimensionere simpel to-trins operationsforstærker opbygget med MOS transistorer
  • Dimensionere simple kredsløb til generering af bias strømme og -spændinger
  • Simulere CMOS integrerede kredsløb vha. LTspice
  • Anvende såvel dansk som engelsk elektroteknisk terminologi

Kursusindhold

Forstærkertrin, operationsforstærkere, modkobling

Anbefalede forudsætninger

31003/62732, Grundlæggende kendskab til elektronik og kredsløbsteori (34601/31003)
eller
Analog Elektronik (62732)

Undervisningsform

Oversigtsforelæsninger, grupperegning, projektarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af web-based tools.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34630
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding