Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Elektriske kredsløb 2

Overordnede kursusmål

Forståelse og anvendelse af analoge signaler, komponenter og deres sammensætning i vekselstrømkredsløb samt anvendelse i applikationer

See course description in English

Læringsmål

 • Forståelse af forskellige notationer og parametre af vekselstrøm, -spænding og -effekt.
 • Anvende grundlæggende Fourierrækker
 • Forklare og anvende decibel and bodeplot
 • Forklare de grundlægende fysiske fænomener bagved passive komponenter (modstande, spoler, kondensatorer)
 • Bestemme egenskaber af passive kredsløb som impedanser og effekt
 • Anvende grundlæggende Laplacetransformationer
 • Bestemme og analysere overføringsfunktioner
 • Analysere aktive vekselstrømkredsløb
 • Relatere grundlæggende teoretisk viden til praktiske anvendelser
 • Demonstrere viden om fagbegreber også på engelsk
 • Sammenligne forskellige simulerings- og måleværktøjer
 • Skabe løsningsforslag til realistiske ingeniørsopgavestillinger

Kursusindhold

Elektriske signaler i vekselstrømskredsløb i tids og frekvensdomæne, passive komponenter i vekselstrømssammenhæng, analoge elektriske kredsløb, overføringsfunktioner, og anvendelser (f.x. passive og aktive filtre, forstærkere, motor drives, oscillatorer, strømforsyninger)

Anbefalede forudsætninger

31001, – viden om trigonometriske funktioner,
– komplekse tal, og
– ohms lov og Kirchhoffs regler anvendt på jævnstrømskredsløb

Undervisningsform

Video and quizzes, chat-baseret kommunikation, opgaveregning og laboratoriearbejde. Obligatoriske øvelser

Bemærkninger

Kurset indgår på andet semester af civilbachelor-programmet Elektroteknologi.
E-learning: kurset er klart til digital twin university & education 4.0: teori-delen kan i høj grad være “self-paced” learning (baseret på videoer og quizzes med hjælp igennem chat). Den praktiske del kan organiseres som camp (dog kun enten som camp eller i skema – ikke begge dele).

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34601
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding