Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Stokastisk adaptiv regulering

Overordnede kursusmål

At give deltagerne et kendskab til klassiske metoder
1) til beskrivelse og regulering af stokastiske systemer, d.v.s. dynamiske systemer påvirket af stokastiske forstyrrelser.
2) til identifikation (dvs. estimation af ukendte parametre) af stokastiske systemer og endelig
3) til adaptiv regulering af stokastiske systemer.

See course description in English

Læringsmål

 • Redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for modeller og beregninger.
 • Formulere og analysere stokastiske procesmodeller og dynamiske systemer påvirket af stokastiske forstyrrelser.
 • Løse ligningssystemer relateret til analyse af stokastiske systemer.
 • Designe, analysere og undersøge reguleringsstrategier for stokastiske systemer.
 • Designe, analysere og undersøge filtreringsmetoder til tilstandsestimering.
 • Anvende og bedømme metoder til estimation af parametre i stokastiske systemer.
 • Analysere og vurdere modellers validitet og verification.
 • Anvende, analysere og konstruere (implementere) rekursive estimations metoder.
 • Kombinere og vurdere estimations og designmetoder, der indgår i en adaptiv regulering.
 • Fremstille fundne analyser og vurderinger i sproglig og skriftlig form
 • Udføre beregninger og analyser vha. computer

Kursusindhold

Med baggrund i teorien for regulering af deterministiske systemer diskuteres regulering af dynamiske systemer med stokastiske forstyrrelser. Kurset består af tre dele. I første del forudsættes systemet kendt og den grundlæggende stokastiske reguleringsteori behandles. Som overgang til behandlingen af regulatorer for ukendte systemer indgår som kursets andet afsnit en gennemgang af system identifikation, d.v.s. af metoder til estimering af parametre i modeller for dynamiske systemer. I den tredie og afsluttende del anvendes resultaterne fra de to tidligere afsnit til en diskussion af adaptive regulatorer, der er i stand til at tilpasse reguleringen til et forelagt system med ukendte parametre. Problemstillingerne behandles hovedsageligt for systemer beskrevet i diskret tid, og der orienteres om tilsvarende problemer i kontinuert tid.

Anbefalede forudsætninger

02402/31300/28150/02417, Indledende kursus i statistik (02402) og i reguleringsteknik (31300 / 28150) eller tidsrækkeanalyse (02417).

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning.

Fakultet

Bemærkninger

I kurset kombineres reguleringsteknik, statistik og optimeringsmetoder. Kurset knytter til videregående kurser i regulering samt til Statisk og dynamisk optimering (02711).

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02421
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding