Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Reguleringsteknik 2

Overordnede kursusmål

Kurset sigter mod at skabe analytiske redskaber og metoder til design af lineære styringssystemer til MIMO (Multi-input multi-ouptut) fysiske systemer, baseret på staten rummet rammer. Kurset præsenterer også, hvordan de teoretiske metoder omsætte til computerstøttet teknikker til praktisk design og implementering af kontrolsystemerne.

See course description in English

Læringsmål

 • Identificer tilstandsvariable i en enkelt/multivariabelt dynamiske system og formulere den tilsvarende ikke-lineær tilstandsmodeller
 • Beregne lineære tilstandsmodeller fra ikke-lineære modeller og relatere deres adfærd tæt på/langt væk fra det linearisering punktet
 • Vurdere systemets statiske og dynamiske egenskaber og diskutere deres virkninger på adfærd af systemets tilstandsvariable og udgange
 • Design fuld state feedback regulatorer uden/med integral virkning og sammenligne de respektive lukket-sløjfe overførings funktioner i forhold til design specifikationer
 • Design fuld/reduceret ordens tilstands estimatorer og vurder deres estimations fejl
 • Syntetisere output feedback regulatorer og evaluere deres ydeevne i forhold til fuld tilstand feedback- regulatorer
 • Forklare simple stokastiske processer og beregne effekten af ​​støj udbredelse gennem et dynamisk system
 • Design lineære kvadratiske optimal feedback regulatorer og tilstands estimatorer ( Kalman filter) og vurdere fordele/ulemper ved optimale løsninger med hensyn til ikke- optimale dem
 • Syntetisere optimale output feedback regulatorer og evaluere deres ydeevne i forhold til ikke-optimale output feedback regulatorer
 • Analysere lukket sløjfe systemets ydeevne og konkludere om niveauet for overholdelse af specifikationer
 • Bruge Matlab/Simulink som CAD-værktøj til analyse, design og simulering af dynamiske systemer

Kursusindhold

Multivariable (MIMO) kontinuerte og diskrete systemer og deres beskrivende ligninger. Tilstandsbeskrivelse. Linearisering. Laplace- og z-transformation anvendt på MIMO systemer. Sammenhæng mellem tilstands- og overføringsfunktionsbeskrivelser. Tilstandstransformationer og standardformer. Poler, nulpunkter og egenværdier, minimal repræsentation, diskussion af fælles poler og nulpunkter. Styrbarhed, Observerbarhed, Gram-matricer, Stabilitet. Tilstandstilbagekobling og polplacering. Integralregulering. Optimalregulering ved minimering af kvadratisk index i kontinuert og diskret tid (LQR). Kontinuerte og diskrete observere. Introduktion til stokastiske processer for kalmanfiltre og LQG dimensionering.

Anbefalede forudsætninger

31300/34721/31301/34722

Undervisningsform

Forelæsninger (2 gange om ugen), grupperegning øvelser (Matlab/Simulink), hjemmeopgaver.

Bemærkninger

Kurset er relevant som tilvalgskursus for diplomstuderende.
E-learning anvendes i form af on-line voting systems, forelæsningsvideoer og digital eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Kursus ID 34745
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding