Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Statistisk kvalitetskontrol

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at udvikle effektive metoder til statistisk kvalitetskontrol med henblik på anvendelse inden for eksempelvis tekniske eller miljømæssige områder, samt at give deltagerne et grundlæggende kendskab til standardmetoder for kvalitetssikring af produktionsprocesser. Der lægges vægt på, at deltagerne lærer at vurdere de forskellige metoders effektivitet og anvendelighed i de berørte problemstillinger

See course description in English

Læringsmål

  • Formulere et (det) relevante statistiske kontrol problem for en produktions- eller lignende proces.
  • Anvende alternative statistiske metoder til at løse proceskontrol problemet
  • Vurdere generelle fordele og ulemper ved alternative proces kontrol metoder.
  • Beregne og sammenligne konkret (numerisk) alternative proceskontrol metoder.
  • benytte standardiserede metoder (ISO) til stikprøvevis kvalitetskontrol af varepartier.
  • Anvende stikprøvebaserede metoder for såvel diskrete data som for kontinuerte data.
  • Vurdere fordele og ulemper ved forskellige stikprøvevise metoder (enkelt, dobbelt, sekventiel).
  • Estimere og teste kvalitetsegenskaber generelt ved hjælp af moderne og relevante statistiske værkstøjer.

Kursusindhold

Statistisk kvalitetskontrol ved stikprøveinspektion, herunder enkelt, dobbelt og sekventiel prøvning ved diskrete og kontinuerte stikprøvefordelinger. Anvendelse af standarder for stikprøveplaner. Statistisk proceskontrol ved kontrolkortmetoder, herunder Shewhart kontrolkort (X-R kort m.v.), exponentiel udjævning (EWMA) og kumulativ sumkort (CUSUM).

Anbefalede forudsætninger

02402, eller et lignende grundkursus i statistik

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset henvender sig til studerende, som følger eller agter at følge kurser med tilknytning til, eksempelvis, produktionsstyring, miljøkontrol og/eller kvalitetssikring.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02413
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding