Enkeltfag 5 ECTS

Funktionsprogrammering

Overordnede kursusmål

At give deltagerne et begrebsmæssigt og praktisk grundlag for at modellere, analysere og konstruere systemer med udgangspunkt i en funktionel, deklarativ tilgang.

See course description in English

Læringsmål

  • beherske funktionelle tilgange til programmering
  • beherske begrebet rekursiv funktion
  • beherske anvendelse af funktionelle datatyper
  • anvende begrebet om funktioner som “first-class citizens”
  • aflede typer for funktionelle programmer
  • analysere effekten af et program skrevet i et funktionelt sprog
  • gøre rede for ressourceforbruget for simple funktionelle programmer
  • etablere et funktionelt design for et givet problem, således at hovedbegreberne for problemet direkte kan spores i designet
  • kommunikere løsninger og analyser på en klar og præcis måde

Kursusindhold

Funktionsprogrammering, herunder rekursive funktioner, rekursivt definerede datatyper, mønstre, højereordens funktioner, et stærkt typebegreb, og problemløsningsteknikker.

Deklarativ modellering ved brug af et funktionsprogrammeringssprog med et stærkt typebegreb.

Anbefalede forudsætninger

02002/02003/02100/02101/02102/02631/01017/01019, Programmering i et imperativt/objektorienteret sprog, diskret matematik (senest samtidigt).

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning og programmeringsøvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02157
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding