Enkeltfag 5 ECTS

Prokaryot cellebiologi

Overordnede kursusmål

Kurset vil give den studerende kompetencer indenfor organiseringen og reguleringen af den prokaryote celles struktur og metabolisme. Disse kompetencer vil gøre den studerende i stand til at forklare principperne bag, og forudsige resultatet af mutationer og ændringer i eksisterende regulerings- og organisationsnetværk. Det vil også gøre den studerende i stand til at foreslå design af nye biologiske systemer indenfor syntesebiologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive de underliggende mekanismer bag lagring og det kontrollerede flow af genetisk information i den prokaryote celle.
  • Beskrive de vigtigste regulatoriske punkter i transkriptionel, post-transkriptionel, translationel og post-translationel kontrol og fremkomme med eksempler på deres udnyttelse i bakterielle regulatoriske systemer.
  • Beskrive mekanismerne bag udvalgte bakterielle regulatoriske netværk som kontrollerer: Metaboliske processer, stressrespons, kemotaktisk opførsel, differentiering, intercellulær kommunikation og patogenese.
  • Beskrive de generelle effekter af regulatoriske mutationer og ændringer i vækstbetingelser på den bakterielle celles transkriptom, proteom og metabolom.
  • Foreslå simple matematiske modeller og udføre beregninger baseret på eksperimentelle data fra biologiske systemer.
  • Læse og ekstrahere de vigtigste informationer fra original, videnskabelig litteratur.
  • Analysere og fortolke eksperimentelle resultater fra forskningsartikler indenfor prokaryot cellebiologi og relatere konklusioner til viden om kendte bakterielle netværk.
  • Foreslå et eksperimentelt design til at analysere en bestemt videnskabeligt problemstilling indenfor cellebiologi.

Kursusindhold

Vi ser cellebiologi som studiet af: Integrationen af molekylærbiologi, biokemi og fysiologi, som muliggør, at den levende celle kan vokse, dele og udvikle sig. For at opnå disse indsigter fokuserer cellebiologien på design, organisering og regulering af den intakte celle. Idet feltet er integrerende vil vi basere os på biokemisk viden om proteiner og synteseveje samt på viden fra den molekylære genetik, molekylærbiologien og fra systembeskrivelser af regulatoriske netværk. Cellebiologien behandler en stor del af de videnskabelige mekanismer, der ligger til grund for systembiologiske beskrivelser.

Der vil blive lagt vægt på to faglige og pædagogiske motiver for udvælgelsen af temaer igennem hele kurset:
• Forståelse for den tætte sammenhæng mellem de fysiologiske, organisatoriske og regulatoriske processer i cellen og
• Muligheden for at intervenere i de komplekse processer for at manipulere en organisme af videnskabelige, bioteknologiske eller medicinske årsager.

Anbefalede forudsætninger

27022/27026, Basalt teoretisk kendskab til biokemiske reaktionsveje og enzymkinetik, så den studerende er i stand til at løse såvel grundvidenskabelige som bioteknologiske problemer.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27230
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding