Enkeltfag 5 ECTS

Metabolom- og proteomanalyse

Overordnede kursusmål

At give de studerende et overblik over hovedtyper af naturstoffer og proteiner som mikroorganismer og planter kan biosyntetisere, og hvorledes de kan ekstraheres og forberedes til efterfølgende kemisk analyse. Hovedformålet med kurset er at give de studerende en solid forståelse for kromatografi og analytiske metoder med særligt fokus på analyse og detektion af både kendte og ukendte stoffer ved hjælp af masse spektrometri. Kurset henvender sig til biotek, kemi og farmatek studerende, samt studerende med interesse for analytisk organisk kemi.

See course description in English

Læringsmål

 • Gøre rede for de basale principper for prøveforberedelse af små organiske molekyler og proteiner, som f.eks. fast fase ekstraktion (SPE).
 • Forklare de basale principper bag kromatografi (LC, GC) herunder brug af forskellige relevante kolonne typer.
 • Gøre rede for de grundlæggende principper bag diode array detektion (DAD) of masse spektrometri (f.eks. QTOF) koblet til Flydende kromatografi (LC-DAD-MS).
 • Forklare betydningen af nøjagtig massebestemmelse.
 • Anvende standard kromatografisk/spektroskopisk software til dataanalyse.
 • Sammenligne data fra mikrobielle ekstrakter med spektroskopisk information i databaser.
 • Gøre rede for de basale principper bag kvantitativ analyse af naturstoffer (f.eks. mykotoksiner).
 • Forklare principperne bag massespektrometri (f.eks. Orbitrap og MALDI TOF) baseret analyse af proteiner.
 • Beskrive de grundlæggende workflow i proteomanalyser.
 • Gøre rede for de forskellige metoder til kvantitative proteomanalyser, herunder med og uden brug af mærkede aminosyrer.
 • Forklare de basale principper for MS-baseret proteomdataanalyse.

Kursusindhold

Industriel produktion af små organiske molekyler (herunder naturstoffer) og proteiner ved hjælp af mikrobielle cellefabrikker forventes at stige i de kommende år. Eksempler på dette er nye antibiotika, anti-cancer stoffer, små antimikrobielle proteiner og fødevare ingredienser som farvestoffer, antistoffer og vitaminer. Andre stoffer er giftige for mennesker og skal derfor undgås og kontrolleres for i levnedsmidler.
Dette kursus vil gennemgå de vigtigste moderne metoder til at analysere både små molekyler og større proteiner, især baseret på væskekromatografi koblet massespektrometri. Undervisning vil være baseret på forelæsninger, opgaveløsning og gruppearbejde.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver, litteratursøgning, gruppearbejde og studenterfremlæggelser

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27423
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding