Enkeltfag 5 ECTS

Avanceret prokaryot bioteknologi

Overordnede kursusmål

Det overordnede kursusmål er at give de studerende kompetencer inden for områder, hvor bakterier anvendes i bioteknologi. Sådanne kompetencer vil gøre de studerende i stand til at beskrive de mange forskellige bioteknologiske applikationer, der er baseret på bakterielle systemer, at forklare de nyeste teknologiske fremskridt inden for molekylær og syntetisk biologi inden for området, samt at designe, kontrollere og optimere bakterielle cellefabrikker, probiotiske stammer og mikrobielle samfund.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive brugen af bakterielle systemer til at producere kemikalier, lægemidler, enzymer og polymerer.
  • Beskrive brugen af probiotika og biokontrolstammer til microbiome engineering og forebyggelse af sygdomme i humane, akvakulturelle og agrikulturelle systemer.
  • Kritisk vurdere hvordan bioteknologiske relevante pathways, bakterielle stammer, eller samfund kan identificeres i naturlige miljøer og anvendes inden for bioteknologi.
  • Vurdere anvendelser af syntesebiologiske metoder under udvikling og nye bakterielle stammer eller samfund.
  • Vurdere genetiske, evolutionære og syntesebiologiske metoder til at optimere fænotyper af bakterielle cellefabrikker, biofilm og bakterielle samfund.
  • Identificere tilgange til at forbedre belastningsydelsen uafhængigt af genetisk modifikation.
  • Analysere, fortolke og vurdere eksperimentelle resultater fra primær litteratur inden for bakteriel bioteknologi.
  • Designe strategier til at udvikle, kontrollere eller optimere bakterielle celler eller systemer i forbindelse med bioteknologiske anvendelser (f.eks. cellefabrikker, probiotiske stammer, syntetiske bakterielle samfund).

Kursusindhold

Kurset er struktureret til at give de studerende et overblik over de mange forskellige gavnlige anvendelser af bakterier, samt de molekylære og fysiologiske mekanismer, der ligger til grund for disse anvendelser. Kurset fokuserer både på de nyeste teknologiske gennembrud inden for molekylær og syntetisk biologi, og på metoder til at udnytte den bakterielle biodiversitet, der findes i naturen. Samlet set vil kurset give de studerende kompetencer, der sætter dem i stand til at designe, udvikle og forbedre bakterielle systemer, der kan anvendes inden for bioteknologien.

Anbefalede forudsætninger

27026/27051, Kendskab til grundlæggende eksperimentelle tilgange i molekylær mikrobiologi til det niveau, der er nødvendigt for at fortolke eksperimentelle data. Kendskab til mikrobiel biodiversitet og bakteriel genetik og fysiologi til det niveau, der er nødvendigt for at kunne deltage i læsning og diskussion af videnskabelig litteratur.

Undervisningsform

Forelæsninger, journal club præsentation og diskussion af videnskabelige artikler.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 25.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27220
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding