Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Kompositmaterialer og fibre

Overordnede kursusmål

– At give de studerende en grundig indsigt i og forståelse af materialers struktur og egenskaber, med særlig fokus på fibre og deres funktion i kompositmaterialer
– At give de studerende en indsigt i de mikromekaniske modeller, som kan bruges til beskrivelse af kompositmaterialers virkemåde og egenskaber
– At gøre de studerende i stand til at vælge kompositmaterialer med specifik egenskabsprofil
– At give de studerende forbedrede færdigheder til en mundtlig kommunikation af ingeniørmæssige emner

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive og beregne materialers mekaniske egenskaber ud fra deres kemiske og strukturelle opbygning
  • Forklare og beregne effekten af defekter for materialers styrke, og identificere metoder til at opnå stærke fibre
  • Redegøre for den kemiske og strukturelle opbygning, samt processering og egenskaber af praktisk relevante fibertyper (glas, kul, cellulose, og polyethylen)
  • Forklare spredning i styrkeværdier for fibre ved hjælp af en statistisk metode (Weibull), og bruge metoden til at beregne størrelseseffekten for fiberstyrke
  • Omregne mellem vægt- og volumenfraktioner i kompositter, og forstå korrelationen mellem volumenfraktioner af fibre, matrix og porøsitet, for kompositter med forskellige fibervægtfraktioner
  • Beskrive og beregne fordeling og overførsel af kræfter i ensrettede kompositter med kontinuære og ikke-kontinuære fibre
  • Beregne stivhed af kompositter med en given sammensætning og opbygning, og designe kompositter i forhold til en ønsket egenskabsprofil
  • Redegøre for og beregne styrke af ensrettede kompositter ved hjælp af mikromekaniske modeller for single and multiple fracture
  • Identificere og estimere brudenergi af ensrettede kompositter ved hjælp af debonding, elastisk strækning og fiber pull-out mekanismer

Kursusindhold

Introduktion til stærke og lette materialer; teoretisk maksimal styrke af materialer; defekter som årsag til praktisk lavere styrke; forstærkning af materialer; principper for forstærkning med inklusioner, især fibre; relevante fibertyper, deres struktur, fremstilling og egenskaber; statistisk analyse af styrkeværdier for fibre; volumetrisk sammensætning af kompositmaterialer, især porøsitet; mikromekaniske modeller for kompositmaterialer; kraftoverførsel mellem fibre og matrix; kritisk fiberlængde; debonding og pull-out energi for fiberkompositmaterialer; single og multiple fracture; stivhed, styrke og brudenergi for kompositmaterialer

Anbefalede forudsætninger

41015/41501/46410/46430/46440

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, opgaver

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46420
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding