Enkeltfag 10 ECTS

Ventilation og klimateknik

Overordnede kursusmål

At anvende standarders kriterier og metoder til at dimensionere og designe ventilations- og klimasystemer og at foreslå strategier for styring af systemerne, som giver et komfortabelt indeklima ved et lavt energiforbrug. At evaluere designet gennem avancerede numeriske og eksperimentelle simuleringer med vægt på luftstrømninger i rum.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende standarder og professionel litteratur til at beskrive kriterier for indeklima og beregne køle-, varme- og forureningsbelastninger
  • Vælge et ventilationsprincip og designe et ventilationssystem på baggrund af krav til indeklima, energiforbrug, rumgeometri og -anvendelse.
  • Beskrive psykrometriske tilstande og processer i klimasystemer, herunder varmegenvinding, opvarmning, køling, befugtning og affugtning af ventilationsluft
  • Forklare fysikken bag og metoder til beregning af luftstrømninger i rum og i kanaler
  • Beskrive betydningen for luftfordeling af de aerodynamiske egenskaber af indblæsningsenheder
  • Udføre og kritisk vurdere resultater af numeriske simuleringer af luftstrømninger i rum (CFD) og af bygningers indeklima og energiforbrug; anvende resultaterne til at optimere ventilationsdesign
  • Planlægge og gennemføre en større måleopgave i en fuldskala model, herunder anvende udstyr til at måle luftskifte, ventilationseffektivitet, lufthastighed og -temperatur
  • Analysere og sammenligne indeklimaparametre bestemt ved eksperimentelle og numeriske metoder
  • Beskrive energiøkonomiske drifts- og styrestrategier for ventilations- og klimaanlæg
  • Gennemføre et større projektarbejde i grupper med 3-4 deltagere og redegøre for det udførte arbejde i en rapport og ved mundtlig fremlæggelse

Kursusindhold

Kriterier for komfortabelt indeklima. Belastningsberegninger. Processer i klimaanlæg. Komponenter og anlægstyper. Energianalyse. Strategi for regulering og styring. Numerisk simulering af klimaanlæg, indeklima og energiforbrug. Ventilationsprincipper og -systemer. Isoterme og ikke-isoterme luftstrømninger i rum og deres modellering. Luftstrømninger omkring personer. Varmetransport fra en person. CFD-modellering. Komfortventilation. Naturlig ventilation. Hybrid ventilation. Infiltration. Måleinstrumenter. Måling af luftbevægelser i rum. Sporgasmåling.

Anbefalede forudsætninger

41311/41814/41815, Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til fluid mekanik, varme-, ventilations-, og klimateknik.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser

Fakultet

Bemærkninger

De studerende skal i grupper dimensionere et klimaanlæg til et lokale, hvor der er opstillet en række krav til indeklimaet. Ved hjælp af PC-simuleringer dokumenteres, at anlægget kan overholde de opstillede funktionskrav ved et acceptabelt energiforbrug. For den opstillede geometri undersøges luftstrømninger i lokalet og ventilationssystemets effektivitet med avancerede CFD-simuleringer og målinger i fuldskala model i et klimakammer.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12361
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding