Enkeltfag 5 ECTS

Varme- og stoftransport i bygninger

Overordnede kursusmål

Kurset vil give dig indsigt og kompetence i at analysere varme-, luft- og fugtoverførsel i bygningsdele og rum i bygninger. Det vil muliggøre hygrotermisk projektering af nye bygningsdele og rum samt diagnose af hygrotermiske problemer i eksisterende bygningsdele og rum. Desuden vil kurset gøre dig i stand til at beherske de fornødne matematiske metoder og strategier for problemløsning.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare hvorfor varme-, luft- og fugttransport er vigtige processer ved hygrotermisk design og diagnosticering af bygningsdele og rum i bygninger
  • formulere varme-, luft- og fugtbalancer for analysen af hygrotermiske problemer
  • forklare og anvende transportligningerne for varme, luft og fugt i bygningsdele og rum i bygninger
  • anvende matematiske metoder og problemløsningsstrategier til hygrotermiske beregninger
  • vurdere pålideligheden af de opnåede resultater
  • klassificere bygningsmaterialer efter deres hygrotermiske egenskaber
  • vurdere betydningen af materialeegenskaber for den almene hygrotermiske respons af bygningsdele og rum i bygninger
  • projektere bygningsdele og rum i bygninger, der fungerer korrekt i hygrotermisk henseende
  • diagnosticere bygningsdele og rum i bygninger, der ikke fungerer korrekt i hygrotermisk henseende

Kursusindhold

Kurset vil lære dig at projektere hygrotermisk korrekte og velfungerende bygningsdele og rum i bygninger samt at diagnosticere disse, når de ikke fungerer korrekt i hygrotermisk henseende. For at opnå dette, vil følgende emner blive behandlet:
– kriterier for bygningsdeles bestandighed og god hygrotermisk tilstand af rum;
– varme-, luft- og fugtbalancer;
– repetition af varmetransport (ledning, konvektion, stråling, advektion);
– fugttransport (dampdiffusion, advektiv transport af damp, kapillær væsketransport);
– lufttransport (luftdiffusion);
– byggematerialer og deres hygrotermiske egenskaber (konstruktionsmaterialer, isolering, vindspærrer og dampspærrer);
– matematiske metoder: ligningssystemer, ikke-linearitet, kontrolvolumenmetode;
– strategier for problemløsning: konceptualisering, pålidelighed
– betydningen af varme-, luft- og fugttransport når bygninger designes for energieffektivitet og bæredygtighed

Anbefalede forudsætninger

12601/11121, Kurset vil fokusere på stoftransport, medens varmetransportfænomener kun gennemgås som repetition, idet forudgående kendskab hertil forudsættes. Studerende uden denne viden kan deltage, men det vil være nødvendigt at de på egen hånd arbejder ekstra med varmelære.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, selvstudie og opgaver

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12611
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding