Enkeltfag 5 ECTS

Regionale og globale luftforureningseffekter

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er, at den studerende opnår en videnskabelig forståelse af skæbnen af menneskeskabte emissioner til atmosfæren og dens virkninger på den regionale og globale skala. Der vil være fokus på klimatiske, biologiske og økosystemeffekter. Virkningerne vil blive vurderet med hensyn til global variation af luftforurenende stoffer og økosystemtyper. Luftforureningseffekter vil også blive evalueret i kombination med miljøet som klimaparametre, klimaændringer og ultraviolet stråling. Der vil også blive lagt vægt på det nuværende vidensniveau og hvordan disse resultater er opnået i højt kontrollerede laboratorieforsøg og i mindre kontrollerede feltbaserede manipulationsforsøg.

See course description in English

Læringsmål

 • Identificere luftforureningskilder og luftforurenende stoffer, der er relevante på regionalt og globalt plan.
 • Beskrive transportprocesser og omdannelsen af de luftforurenende stoffer og deres sæson variationer
 • Analysere, hvordan forskellige typer af luftforurenende stoffer påvirker planter og økosystemer over rumlige skalaer.
 • Anvend værktøjer og enkle matematiske modeller til at kvantificere optagelse og virkninger af luftforurening (fx kritisk niveau og belastninger) og til forudsigelse af planterespons og økosystem reaktioner.
 • Evaluere mulige interaktioner mellem luftforureningseffekter og klimaændringer.
 • Evaluere og sammenligne styrken og svaghederne i meget kontrollerede laboratorieforsøg og feltbaserede manipulationseksperimenter.
 • Opsætningskriterier for konsekvensanalyse i plantebaserede fødevareproduktionssystemer
 • Evaluere effekter i forhold til grænseværdier af luftforurening
 • Evaluere politiske og faglige reguleringens processer af luftforurening på regionalt plan
 • Evaluere politiske og faglige reguleringens processer af klimagasser på globalt plan
 • Forstå mulige teknikker til at nedbringe udledningen af klimagasser

Kursusindhold

Med hensyn til luftforureningskilder, transport af luftforurenende stoffer og atmosfæriske omdannelser vil disse emner blive præsenteret på et avanceret niveau, der er relevant for forståelsen af regionale og globale luftforureningseffekter. Disse effekter omfatter deponering af luftbårne forurenende stoffer i økosystemer, planteoptagelse, forsuring og eutrofiering af terrestriske økosystemer, fødevaresikkerhed og -produktion, biologisk overvågning, dannelse af drivhusgasser, interaktion med miljøparametre, klimaændringer og økosystem feedback til atmosfæren, effekter af Ozonlagets nedbrydning og vekselvirkningseffekter mellem luftforurening og klimaændringer.
En obligatorisk praktisk øvelse er inkluderet: Laboratorieeksperiment hvor planter eksponeres til luftforureningen (ozon).

Anbefalede forudsætninger

12102/25105, og et kursus i almen kemi

Undervisningsform

Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 60.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12227
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding