Enkeltfag 5 ECTS

Økologi

Overordnede kursusmål

Målet med kurset er at gøre de studerende bekendte med økologiens fundamentale principper, lige fra hvordan organismer fungerer til hvordan både terrestriske og akvatiske økosystemer er strukturerede og hvordan de fungerer. Studenterne vil blive bibragt en erkendelse af den vigtige gensidige afhængighed der er mellem menneskelige samfund og naturlige økosystemer, og hvordan denne afhængighed definerer miljøingeniørens opgaver.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive karakteristika og funktion af de vigtigste organismegrupper og forklare hvorledes de er tilpasset forskellige og fluktuerende miljøer (akvatiske, terrestriske).
  • Forklare de vigtigste processer der bestemmer variation i størrelse og udbredelse af bestande af dyr, planter og andre organismer.
  • Forklare begreber der beskriver populationer, biologiske samfund, fødenet og økosystemer.
  • Formulere og analysere simple populationsdynamiske modeller og anvende disse på udvalgte eksempler af dyre eller plantebestande.
  • Beskrive hvorledes stof og energi omsættes i økosystemer, og hvorledes man kan måle stof og energiflukse i naturen.
  • Beskrive vigtige globale terrestriske og akvatiske økosystemer.
  • Beskrive de vigtigste ‘services’ som (naturlige) økosystemer bidrager med, incl. rekreation, transport, land- og havbrug, samt forstå hvorledes økosystemer forvaltes.
  • Beskrive og vurdere menneskets indflydelse på og trusler mod naturlige økosystemer.
  • Anvende den opnåede viden om populationer, biologiske samfund, fødenet og økosystemer til løsning af ingeniørmæssige problemer.

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til økologiens terminologi og fundamentale begreber samt en forståelsesramme der skal gøre det muligt at vurdere menneskets påvirkning af naturlige økosystemer. Kurset er delt i tre sektioner: Første del introducerer generelle begreber indenfor økologi og herunder fundamentale livsformer og hvorledes enkelt-individet fungerer. Herefter introduceres populationer og deres dynamik, fødenet samt økosystemer og herunder hvorledes stof og energi omsættes i økosystemer. Kursets anden og tredje del fokuserer på henholdsvis terrestriske og akvatiske økosystemer, og ud over en beskrivelse af systemernes mangfoldighed vil vi gennemgå hvilke ’services’ forskellige økosystemer bidrager med (f.eks. basis for land- og havbrug, fiskeri, transport), hvorledes de påvirker det globale klima, samt hvorledes menneskelig aktivitet påvirker og truer naturlige økosystemer. Kursets anden og tredje del inkluderer ekskursioner/demonstrationer til både terrestiske og akvatiske økosystemer.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, ekskursioner. Det er en forudsætning for at få lov til at gå til eksamen at man har afleveret og på tilfredsstillende vis besvaret en række hjemmeopgaver.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #12 (Responsible consumption and production), #13 (Climate action) og #14 (Life below water)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Sustain
Kursus ID 25105
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding