Enkeltfag 5 ECTS

Miljømanagement, innovation og etik

Overordnede kursusmål

Kurset sigter på at give de studerende en forståelse af de grundlæggende principper og værktøjer som anvendes indenfor miljøledelse og regulering, med særlig vægt på innovation, videnskabelig usikkerhed og de etiske udfordringer som er forbundet med nutidens miljømæssige dilemmaer. Undervisningsformen er tværfaglig og har til formål at udvide de studerendes syn på samfundets miljøudfordringer, såsom øget brug af teknologi, ressourceudvinding, klimatilpasning.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive grundlæggende etiske teorier og anvendt miljømæssige etiske principper
  • Diskutere forskellige tilgange til miljøledelse, regulering og beslutningsstøtte
  • Skelne mellem de etiske og miljømæssige etiske teorier og forvaltningsmæssige tilgange
  • Reflektere over miljøspørgsmål med baggrund i forskellige etiske teorier
  • Demonstrere hvordan regulering kan designes således at det fremmer miljøbeskyttelse og innovation
  • Debattere de sociale og etiske konsekvenser af diverse muligt regulatoriske tiltage
  • Analysere usikkerheder og risici i komplekse miljøspørgsmål
  • Formulér en forordnet strategi for at klare de identificerede miljøspørgsmål
  • Skrive et politisk forklæde og notat om et miljømæssigt problem med relevante fakta, analyse af problemerne og løsninger og politiske anbefalinger

Kursusindhold

Grundlæggende principper for miljøledelse: Command and control, konsensus, økonomiske redskaber, CSR og etik. Grundlæggende teori om regulering og innovation: Porter’s hypothesis, technological lock-ins. Grundlæggende teori om etik, vægt på miljøetik. Introduktion til Backcasting, Impact Assessment (dvs. miljøøkonomi), DPSIR analyse, Stakeholder analyse og Teknologivurdering. Analyse af lovgivningsmæssige muligheder, når det kommer til wicked problems, nuværende miljøproblemers rolle i samfundet, etik, filosofi, videnskab og teknik. Determinisme, usikkerhed, uvidenhed og ubestemthed. Teknisk og kemisk risikostyring. Miljøprincipper. Forsigtighedsprincippet. Ingeniørens rolle som specialist, når det kommer til sociale, miljømæssige og etiske dilemmaer. Fortolkning af bæredygtighed, moral community og fælles versus opportunistiske individuelle behov. Hvordan man skriver et politisk forklæde og notat. Udvikling af politiske anbefalinger.

Anbefalede forudsætninger

Flest mulige kurser om miljø, herunder også kurser inden for miljøhåndtering.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, politisk forklæde og notat og anbefalinger udarbejdet i grupper

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12240
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding