Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

LCA-modellering af affaldssystemer

Overordnede kursusmål

Kurset har som overordnet mål at gøre de studerende fortrolige med vurdering af affaldssystemer og affaldsbehandlingsteknologier med hensyn til masse-flow, miljømæssige belastninger/besparelser og ressourcemæssige omkostninger ud fra et livscyklusperspektiv. Der skal kunne foretages modellering af affaldssystemer, udføres usikkerhedsvurderinger og generelle fortolkninger samt udarbejdes kommunikative sammenfatninger af væsentligste karakteristika ved udvalgte affaldssystemer

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for behovet for et livscyklusperspektiv på affaldshåndteringen
  • Beskrive fordele og ulemper ved anvendelsen af LCA modeller på affaldssystemer
  • Redegøre for de overordnede principper i beregningen af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug
  • Forklare principperne i LCA modellering af affaldsteknologier (indsamling, sortering, forbrænding, biogas, kompostering, deponering, genanvendelse, energiudnyttelse)
  • Opstille LCA modeller for affaldssystemer og affaldsteknologier
  • Vurdere betydningen af forudsætninger i LCA modellering af affaldssystemer
  • Analysere usikkerheder og begrænsninger i LCA modellering af affaldssystemer
  • Fortolke resultater af LCA modelleringer af komplekse affaldssystemer
  • Sammenfatte i teknisk almene termer fordele og ulemper ved affaldssystemer ud fra et livscyklusperspektiv

Kursusindhold

Modelmæssig beskrivelse af affaldsmængder, affaldssammensætning, indsamling, transport, kildesortering, mekanisk sortering, forbrænding, kompostering, udrådning, deponering, energiudvinding, genanvendelse og udnyttelse. Gennemgang af LCA principper og vurderingsmetoder. Introduktion til EASETECH modellen. Gennemførelse af øvelser i EASETECH. Definition af affaldssystem. Modellering af affaldssystem. Fortolkning af resultater, usikkerhedsanalyser, formidling af resultater.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, projektarbejde i grupper, modellering med PC-baseret model, gæsteforelæsninger, rapportskrivning og fremlæggelse

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12132
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding