Enkeltfag 5 ECTS

Dagslys og Belysning

Overordnede kursusmål

Kursets gør dig i stand til på et grundlæggende niveau at beregne, dimensionere og analysere lysforhold i rum.

Når du har fulgt kurset, kan du med gængse metoder og programmer beregne lysmæssige egenskaber for vinduessystemer, dagslysfordeling i rum, lysfordeling fra kunstig belysning i rum og energibehov til belysning. Du kan opstille krav til dagslys og kunstig belysning og på den baggrund udforme facadeløsninger, rum og belysningssystemer.

See course description in English

Læringsmål

 • forklare fysiske og tekniske begreber for lys, dagslys og belysningssystemer
 • opstille krav til det visuelle indeklima på basis af bygningsreglementet og internationale standarder
 • redegøre for metoder til beregning af lystransmittans og lysfordeling herunder radiosity og raytracing
 • beregne solenergi- og lystransmittansen for vinduessystemer med sol- og lysregulerende systemer
 • beregne dagslysforhold (dagslysfaktoren, dagslysfordelingen og blændingsforhold) i rum under stationære forhold
 • analysere effekten af skygger fra omgivelserne på lysindfaldet på facaden og i rummet
 • beregne de lysmæssige egenskaber for belysningssystemer
 • dimensionere belysningssystemer under hensyntagen til behov for lys, blændingsforhold og dagslys
 • beregne lysfordelingen fra belysningssystemet i rum under stationære forhold
 • analysere resultater af beregning af lysforhold i forhold til krav til det visuelle indeklima
 • kende til metoder til regulering af dagslys og belysning
 • beregne energiforbruget til belysning på årsbasis

Kursusindhold

Terminologi for lys, dagslys og belysningssystemer. Opbygning, funktion og egenskaber af forskellige glasfacaders komponenter i form af ruder og vinduer, solafskærmninger og dagslysdirigerende systemer. Krav og ønsker til lysforhold i bygninger. Metoder og beregningsprogrammer til beregning af dagslystransmittansen for vinduessystemer og glasfacader. Metoder og beregningsprogrammer til stationære og dynamiske beregninger af dagslysforhold i rum med forskellige facadeløsninger. Beregning af effekten af skygge fra omgivelser på lysindfaldet på facader og i rum. Opbygning, funktion og egenskaber af belysningssystemer. Metoder og programmer til beregning af belysningssystemers lys- og energimæssige egenskaber. Programmer der på forskellige niveauer simulerer det dynamiske samspil mellem bygningens belysningssystem, dagslys og solafskæmningssystem. Beregning af energibehov til kunstig belysning.

Anbefalede forudsætninger

12350/11141/11000/11937, Der forudsættes et basalt kendskab til vinduers optiske og energimæssige egenskaber.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelsesopgaver og afløsningsopgaver.

Bemærkninger

I undervisningen kræves at studerende medbringer egen PC. For at afvikle programmerne, der anvendes i undervisningen, kræves Windows operativsystem. Studerende med MAC computere kan benytte Boot Camp til at have et Windows operativsystem på computeren. Studerende ved DTU kan gratis hente og installere Windows operativsystem via Microsoft Dreamspark. For yderligere oplysninger se https://www.campusnet.dtu.dk/cnnet/Software (kræver DTU login).
Kurset kan med fordel kombineres med kurserne 11115, 11116 og 12363
, idet dagslysberegninger naturligt indgår i integreret design af bygninger og udvikling af lavenergihuse. Kurset kan både indgå i bachelor- og masteruddannelserne på bygningsområdet.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Kursus ID 12362
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding