Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Energieffektivt byggeri

Overordnede kursusmål

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i:
Metoder til produktudvikling af systemprodukter til nyt og energirenoveret byggeri med fokus på energiforbrug og -effektivitet. Løsningerne er især baseret på klimaskærm, varmegenvinding, og aktive/passive varme- og køleløsninger. Integreret i produktudviklingen indgår vurdering af energiforbrug, indeklima, bygningsteknik, holdbarhed, økonomi og net-integration. Kurset sætter deltagerne i stand til at udvikle energi-effektive byggevareprodukter som systemprodukter og omsætte dem til brug i høj-effektive bygninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Udføre dokumentation af energimæssige egenskaber ved vinduer/glasfacader, klimaskærm og HVAC-løsninger
  • Udføre analyser af ydeevnen af energieffektive systemprodukter ved anvendelse i lavenergi-bygninger
  • Gennemføre en produktudviklingsproces baseret på rationelle analyser af udviklingsbehov og løsningsforslag vedrørende energibesparende klimaskærmskomponenter og HVAC-systemløsninger
  • Gennemføre en udvikling af de energirelevante dele af en energimæssig bæredygtig bygning som systemprodukter
  • Understøtte firmaers brug af rationelle metoder til produktudvikling af energieffektive byggevarer
  • Understøtte firmaers brug af metoder til udvikling af høj-effektive bygninger som systemprodukter
  • Udforme rapporter med præsentationer af resultater af ovenstående baseret på vurderinger af hvilke informationer, der er relevante for kunden
  • Udforme rapporter med dokumentation af arbejde udført i ovenstående aktiviteter baseret på vurderinger af hvilke informationer der er relevante for intern dokumentation af sagen

Kursusindhold

Metoder til udvikling af:
Komponenter og systemer til energi-effektive bygninger
Højisolerede klimaskærmskonstruktioner
Eleffektive ventilationsanlæg med varmegenvinding
Vinduer med netto energitilskud
Solafskærmninger
Bygningsintegrerede varme- og kølesystemer
Bygningsintegrerede varmelagre
Analyse af energi-effektivitet og drift, som understøtter varme-og elnettet
Rationelle metoder til produktudvikling af energi-effektive byggevarer som systemprodukter.

Anbefalede forudsætninger

11115/41462, Kursus 11115/41462 Bygningssimulering eller tilsvarende kursus samt grundlæggende kendskab til bygningsenergiområdet.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41463
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding