Enkeltfag 10 ECTS

Baneprojektering og vedligeholdelse

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at opnå kompetencer indenfor projektering og vedligeholdelse af jernbaner – herunder højhastighedstog og godstog – dette inkluderer linjeføring af spor, stationer, strømforsyning og kørestrøm.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive jernbanens anlægselementer, normer herfor, og sammenhængen til den trafikale funktionalitet
 • Beskrive hvilke elementer, der indgår i en jernbanes linjeføring og længdeprofil. Forklare hvorfor og hvor der anvendes overhøjde i sporet og kunne bestemme størrelsen heraf
 • Forklare elementerne i et tværprofil; Forklare hvorfor der anvendes tværfald af underballastlaget
 • Beskrive jernbanens læsseprofiler, referencelinjer og fritrumsprofiler samt sporafstand
 • Anvende et CAD-baseret jernbaneprojekteringssystem til projektering af linjeføring og længdeprofil
 • Beskrive forskelle imellem forskellige kørestrømsforsyningssystemer og kunne estimere effektbehov
 • Beskrive principper for funktion af køreledningsanlæg, fastlægge køreledningsmasters placering langs spor i forhold til en given sporgeometri samt at kunne profilere køreledninger under broer
 • Gennemføre et realistisk projekteringsprojekt for fagene spor og kørestrøm for en jernbanestrækning
 • Forklare hvordan en jernbane anlægges med henblik på vedligeholdelsen af anlægget
 • Beskrive faserne i et jernbaneprojekt
 • Kende metodik for anlægsoverslag og estimere omkostninger for et jernbaneprojekt
 • Forklare og beskriv hvorfor præventive vedligeholdelse har betydning for jernbanens livscyklus

Kursusindhold

Behovet for klimavenlig og effektiv mobilitet sætter nye krav til vores transport infrastruktur, som er en forudsætning for at bringe mennesker og gods hurtigt igennem regioner, ind og ud af urbane områder og på tværs af grænser.
I denne sammenhæng ses det, at en spatial planlægningsstrategi involverer mere og mere et design af nye jernbanestrækninger.

Kurset omhandler praktisk anvendelse af ingeniørprincipperne indenfor jernbanen. Kurset fokuserer på elektrificering af jernbanen (en bæredygtig transport løsning) med betoning på design af både den horisontale og vertikale linjeføring samt kørestrøm i et CAD baseret program; under hensyntagen til vedligeholdelse af jernbane designet.
Ydermere, igennem kurset vil du også opnå kompetencer indenfor omkostninger og budgettering af et jernbaneprojekt i de forskellige faser af konstruktion, indvielse og daglig drift.
I kurset skal der projekters en udbygning af en elektrificeret jernbanestrækning egnet til regionale ekspres toge med en hastighed på 200 km/t, hurtigere langdistance-passagertog og tunge godstog.

Som en del af kurset arrangeres en ekskursion til en jernbane byggerplads for at opnå en bedre forståelse af jernbane infrastrukturen.

Endvidere bliver kurset undervist af de førende eksperter indenfor jernbanetransportindustrien.

Kurset udbydes på engelsk.

Anbefalede forudsætninger

12415/62622, 12415 “Grundkursus i vejbelægningsteknik” giver et kendskab til de grundlæggende designprincipper og konstruktioner af vejbelægning, som overordnet er de samme principper, der anvendes i opbygningen af sporkasser for jernbanekonstruktioner.
62622 “Baneteknologi og drift” giver kendskab til jernbanekapacitet og køretidsberegninger.

Undervisningsform

Kurset tilrettelægges som en blanding af forelæsninger, selvstudie, øvelser og projektarbejde i grupper af 2 til 3.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12452
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding