Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Baneteknologi og drift: fra første idé til fuld fart

Overordnede kursusmål

Formålet er at opnå en grundlæggende viden om planlægning, opbygning og drift af jernbaner. Kurset sigter på at give et teoretisk og praktisk overblik over de metoder og modeller, der benyttes til planlægning og drift af togtrafik.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare tekniske komponenterne og manøvreegenskaberne om jernbaner, såsom spor, signaler, og tog
  • Beskrive nuværende vigtige problemer og retninger i jernbaneledelse
  • Sammenfatte disponible litteraturen og datakilderne fra jernbaner
  • Beregne tog bevægelsen samt togsadskillelsen (togfølger)
  • Skabe en køreplan til en transporttjeneste og forklare parametrene og påkrævede beslutninger
  • Beregne regularitet for banestrækninger fra tidligere data eller simulering
  • Vurdere kapacitetsforholdet for en banestrækning og forklare hvordan kapacitetsforholdet og køreplanen har indflydelse på regularitet
  • Opbygge en model af jernbaneinfrastruktur og analysere denne i “OpenTrack” computer software
  • Præsentere jernbanetekniske problemstillinger – både mundtligt og skriftligt

Kursusindhold

Særlige forhold for jernbaner – herunder introduktion til sikkerhed på jernbaner, jernbanens infrastrukturelementer og signalsystemer. Køreplanlægning samt kapacitets- og regularitetsvurdering af køreplaner. I løbet af kurset vil der være ekskursioner til driftscentraler og virksomheder inden for jernbanebranchen. Kurset danner baggrund for de mere specialiserede kurser indenfor jernbane.

Undervisningsform

Kurset tilrettelægges med en blanding af forelæsninger, ekskursioner, selvstudie, øvelser og projektarbejde i grupper af 3 til 4 studerende.
Gæste studerende fra udlandet bliver meget vel modtaget

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Obligatorisk: Mobilitet, Transport og Logistik: 4. semester

Særlige ekskursioner og ture vil blive tilbudt på de betingelser som budget og eksterne midler tillader. Nogle år kan det være ret spændende ture, nogle gange til udlandet.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62622
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding